Aneks do umowy – co można nim zmienić?

Aneks do umowy jest dokumentem przy pomocy którego w bardzo szybki sposób można zmienić można zmienić warunki umowy o pracę. Wprowadza zmiany, które zostały ustalone między pracodawcą a pracownikiem. Zastosowanie tego porozumienia stron, zwanego właśnie potocznie aneksem do umowy, może np. uchylić przysługujące pracownikowi dotychczasowe warunki zatrudnienia. Jednakże nie wszystkie! Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedziećCzytaj więcej ⟶

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Jako przedsiębiorca prowadzący własną firmę, możesz zawierać umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Najczęściej są to umowy o dzieło i umowy zlecenia. Opodatkowanie to jest zależne od kwoty należności określonej w dokumencie. Jednakże, jeśli przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, w ramach których osoba świadczy dla Ciebie usługi, pokrywają się zakresem zCzytaj więcej ⟶

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Umowę o pracę może rozwiązać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Stosunek pracy można zakończyć na wiele sposobów: z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta, z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była zawarta, na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem (przez każdą ze stron z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia), bez wypowiedzenia. W dzisiejszymCzytaj więcej ⟶

Czym jest poręczenie cywilne?

Poręczenie cywilne jest jedną z najpopularniejszych metod zabezpieczania wierzytelności. Przyjmuje ono postać umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z nią jako osoba poręczająca (poręczyciel) jesteś zobowiązany względem wierzyciela, gdy on nie wykona owego zobowiązania. Z tego powodu poręczyciel przyjmuje na siebie osobistą odpowiedzialność za dług. Odpowiedzialność poręczyciela ma charakter akcesoryjnej. Oznacza to, że w przypadku nie spełnienia świadczeniaCzytaj więcej ⟶

Siła wyższa – prawo samo w sobie?

Niekiedy niesprzyjające okoliczności, które nazywamy siłą wyższą krzyżują nasze plany. Od dawna wiadomo, że umów należy dotrzymywać. Reguła ta opiera się na dobrej wierze stron stosunków zobowiązaniowych. Wzmacnia ona rolę umów oraz daje pewność i stabilność prawa. Jednak skoro potrzebne są nam umowy pisemne, to niestety zdarzają się odstępstwa od zasady dotrzymania umów. W przeciwnej sytuacji, moglibyśmyCzytaj więcej ⟶

Jak zawrzeć umowę pisemną?

Po negocjacjach warunków umowy między stronami przychodzi czas na jej przygotowanie oraz podpisanie. Konstruowanie umowy jest często długotrwałym oraz złożonym procesem. Z tego powodu coraz powszechniejsza staje się praktyka korzystania z wzorców umów. W szczególności, zawiera się kontrakty powtarzalne (o jednakowej treści) z różnymi podmiotami. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz usprawnić pracę działów odpowiedzialnych zaCzytaj więcej ⟶

Co powinna zawierać umowa franczyzy ?

Franczyza to dość popularny w Polsce model współpracy biznesowej. O tym czym jest franczyza piszemy dokładnie w naszym artykule. Natomiast sama umowa franczyzy, należy do tak zwanych umów nienazwanych. Innymi słowy brak jest w polskim prawie przepisów regulujących współpracę biznesową o takim charakterze. Pewne kwestie reguluje oczywiście kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych. Jednakże jednoznacznychCzytaj więcej ⟶