Aneks do umowy

Aneks do umowy jest dokumentem przy pomocy którego w bardzo szybki sposób można zmienić można zmienić warunki umowy o pracę. Wprowadza zmiany, które zostały ustalone między pracodawcą a pracownikiem. Zastosowanie tego porozumienia stron, zwanego właśnie potocznie aneksem do umowy, może np. uchylić przysługujące pracownikowi dotychczasowe warunki zatrudnienia. Jednakże nie wszystkie! Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Renaming, czyli zmiana nazwy firmy

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Ile trwa przerwa w pracy: przy komputerze, młodocianym i karmiącym matkom?

Aneks do umowy – charakterystyka

Aneksowanie umów polega na dodaniu do treści umowy załącznika – aneksu – w którym dokładnie wskazuje punkty umowy, które ulegają zmianie. Aneksy mogą:

  • zmieniać postanowienia umowy,
  • dodawać nowe postanowienia,
  • uchylać postanowienia.

Aneks do umowy powinien zawierać dokładne określenie umowy, której dotyczy. Ponadto jej przepisów, które zmienia, a także wyraźne wskazanie, że przepisy w nim nie wymienione nie ulegają zmianie.  Co istotne, aneks musi mieć taką samą formę, jak sama umowa – jeżeli została ona zawarta w formie aktu notarialnego, aneks do umowy również powinien zostać spisany i potwierdzony przez notariusza. Aneks do umowy można zastosować do niemal każdego kontraktu – od umów spółek, aż po umowy cywilnoprawne, na przykład umowy najmu.

Kiedy stosuje się aneks do umowy?

Jak wspomnieliśmy powyżej – zmiany wprowadzane przez aneksy dotyczą porozumienia stron. W efekcie mogą one dotyczyć niemal każdego elementu umowy. Wśród nich znajdują się również zmiany istotnych warunków pracy lub płacy. Najczęściej obejmują wysokość wypłaty, zajmowane stanowisko czy też wielkość etatu. Aneksy uwzględniają również modyfikacje wprowadzane odgórnie w wyniku przysługujących pracownikowi praw wynikających ze stażu pracy lub nowelizacji aktów prawnych. Mogą one dotyczyć: wymiaru urlopu wypoczynkowego, tygodniowych i dobowych norm czasu wykonywania obowiązków, częstotliwości wypłat czy też długości okresu wypowiedzenia. Natomiast niedozwolone jest wprowadzanie aneksu do umowy dotyczącego zmian niezgodnych z obowiązującym prawem.

Czytaj  Pracownicze Plany Kapitałowe - co to jest?

Kodeks pracy nie określa konkretnej dozwolonej liczby aneksów. Ponadto zmiany może zaproponować zarówno pracodawca, jak i sam pracownik. Jednak ich wprowadzenie wymaga obustronnej zgody.

Z czego powinien się składać?

Tak naprawdę wygląd aneksu do umowy jest uzależniony od tego, jakie zmiany dokument ma wprowadzić. Aneks ma uregulować te warunki, które strony umowy konkretnie chcą zmienić. W aneksie oprócz nowego ustalenia powinny się również znaleźć:

  • oznaczenie umowy, której dotyczy sporządzony aneks (oznaczenie dokumentu przez wskazanie numeru, daty i miejsca zawarcia),
  • określenie stron umowy i stron aneksu do umowy,
  • oznaczenie przedmiotu umowy,
  • informacja o tym, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie (wystarczy na końcu aneksu dodać adnotację),
  • podpisy obu stron umowy,
  • data obowiązywania zmian wprowadzonych w aneksie (jeśli jest inna, niż data podpisania aneksu należy wskazać, od kiedy aneks wchodzi w życie).

Warte uwagi: Kim jest zarządca sukcesyjny?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym jest poręczenie cywilne?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *