Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, w każdym roku może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Ilość dni urlopu zależy m. in. od przepracowanych lat i może wynosić 20 lub 26 dni. A zatem kiedy następuje możliwość nabycia prawa do 26 dni urlopu? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Kiedy występuje możliwość nabycia prawa do 26 dni urlopu

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Przepisy regulujące urlop wypoczynkowy znajdują się w Kodeksie pracy. Zapisy informują, że ilość dni urlopu przysługująca pracownikowi zależy między innymi od stażu pracy. I tym samym:

  • 20 dni — jeśli czas zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat,
  • 26 dni — jeśli czas zatrudnienia wynosi więcej niż 10 lat.

Na czas zatrudnienia składają się wszystkie miejsca pracy, a nie tylko u ostatniego pracodawcy. Jednakże trzeba pamiętać, aby go udokumentować, przedstawiając świadectwa pracy.

Kiedy następuje możliwość nabycia prawa do 26 dni urlopu?

Oprócz wliczania stażu pracy do ilości przypadających dni urlopowych, wliczane jest również wykształcenie. Oznacza to, że aby otrzymać w danym roku 26 dni urlopowych nie trzeba przepracować minimum 10 lat, a mniej. Brakujące lata uzupełnia się latami kończącej szkoły. I tym samym za ukończenie szkoły zyskuje się dodatkowo:

  • Zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa — dodatkowy okres do wliczenia nie więcej niż 3 lata,
  • średnia szkoła zawodowa — dodatkowy okres do wliczenia nie więcej niż 5 lat,
  • szkoła średnia ogólnokształcąca — dodatkowy okres do wliczenia to 4 lata,
  • średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych — dodatkowy okres do wliczenia to 5 lat,
  • Szkoła policealna — dodatkowy okres do wliczenia to 6 lat,
  • Szkoła wyższa — dodatkowy okres do wliczenia to 8 lat.

Daty ukończonych szkół nie sumują się i tym samym nie ma możliwości, aby otrzymać 26 dni urlopowych bez posiadania stażu pracy. Z kolei, aby mieć prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego można przepracować 2 lata oraz posiadać wyższe wykształcenie. Tutaj także trzeba pamiętać o tym, by pracodawcy okazać świadectwo ukończenia szkoły lub otrzymania dyplomu.

Czytaj  Jakie występują zagrożenia w pracy biurowej?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy można otrzymać urlop na połowę dnia pracy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *