Umowa zlecenia to najpopularniejsza forma zatrudnienia. Jej cechą charakterystyczną jest rzeczywiście dużo większa elastyczność dotycząca czasu pracy oraz jego miejsca. Strony występujące w umowie zlecenia to zleceniodawca, który powierza wykonanie zadania i zleceniobiorca, który je przyjmuje. A zatem umowa zlecenie wyznacza i wskazuje określone czynności. Mają one zostać starannie i z odpowiednią uwagą wykonane. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Umowa zlecenia – najważniejsze informacje.

Umowa zlecenia najważniejsze informacje jak założyć działalność

Umowa zlecenia – najważniejsze informacje

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Regulują ją przepisy Kodeksu cywilnego, czyli inne niż umowę o pracę. Oznacza to, że zleceniobiorcę nie obowiązują te same uprawnienia i prawa dotyczące m. in. czasu pracy, urlopów. W przypadku umowy zlecenia jest konieczność nałożenia na wynagrodzenie oskładkowania. A zatem trzeba zgłosić taką osobę do ZUS do wszystkich składek (na formularzu ZUS ZUA) lub tylko do zdrowotnego (na druku ZUS ZZA). Na rodzaj ubezpieczenia objętego zleceniobiorcę wpływa fakt, czy jest on już gdzieś ubezpieczony. Z tego powodu podczas podpisywania umowy, zleceniobiorca musi wypełnić odpowiednie oświadczenie. Umieści w nim informacje czy inne ubezpieczenie już ma, oraz jakie ma go obejmować.

Co musi zawierać umowa zlecenia?

Elementami obowiązkowymi umowy zlecenia są:

 • dane zleceniodawcy, czyli podmiotu zlecającego wykonanie danej pracy,
 • dane zleceniobiorcy, czyli podmiot wykonujący zlecenie,
 • data rozpoczęcia umowy oraz jej zakończenia,
 • wskazanie przedmiotu zlecenia (ważne jest, aby opisać to dosyć dokładnie. Pozwoli to na dochodzenie roszczeń oraz rozstrzygnięcie sporu),
 • określenie wysokości wynagrodzenia oraz terminu zapłaty,
 • ustalenia dotyczące terminu wypowiedzenia umowy,
 • określenie odpowiedzialności wynikające z niespełnienia zadań,
 • podpisy obu stron.
Umowa zlecenia najważniejsze informacje jak założyć działalność

Różnica pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę

Umowa o pracę różni umowę zlecenia kilkoma rzeczami. Są to:

 • wynagrodzenie nie musi być wypłacane co miesiąc,
 • umowa zlecenia nie musi być odpłatna,
 • zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią,
 • zleceniobiorca nie ma obowiązku, aby wykonywać zlecenie w ściśle wskazanym miejscu a także w określonym czasie,
 • zleceniobiorca po zrobieniu szkody zleceniodawcy odpowiada swoim prywatnym majątkiem.
Czytaj  Błędy zabijające motywację u najlepszych pracowników

Przeczytaj o: Rozwiązanie umowy zlecenia – najważniejsze informacje

Umowa o dzieło – najważniejsze informacje

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Błędy zabijające motywację u najlepszych pracowników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *