Umowa zlecenia jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Różni się w wielu kwestiach od umowy o pracę, także w kwestii wypowiedzenia. Czym się charakteryzuje sposób wypowiedzenia umowy? Jak długo taki okres musi trwać? W jaki sposób trzeba to zrobić? Przeczytaj artykuł do końca, aby poznać najważniejsze informacje w temacie: Rozwiązanie umowy zlecenia.

Rozwiązanie umowy zlecenia najważniejsze informacje jak założyć dzałalność

Termin wypowiedzenia umowy zlecenia

Kodeks pracy nie opisuje jaki jest czas wypowiedzenia umowy zlecenia. Mówią o tym przepisy Kodeksu cywilnego. Strony podpisujące umowę, czyli zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca mogą wspólnie ustalić okres wypowiedzenia umowy zlecenia. To ustalenie należy zawrzeć w umowie, tak aby jedna ze stron mogła się na niego powołać. W teorii, czas wypowiedzenia powinien być odpowiedni do okresu podpisanej umowy. A zatem może on wynosić tydzień, jeśli umowa będzie podpisana na rok czasu. W przypadku umowy na pół roku, ten okres może wynosić np. 2 dni. W razie pojawienia się w umowie zapisu o terminie wypowiedzenia dosyć nieadekwatnego do okresu zatrudnienia (np. trzytygodniowy w przypadku umowy na dwa miesiące) to można go uznać, za nieważnego.

Rozwiązanie umowy zlecenia – najważniejsze informacje – Forma składania wypowiedzenia

W przypadku takiego rodzaju umowy sposób złożenia wypowiedzenia może odbyć się w formie pisemnej lub ustnej.

Rozwiązanie umowy zlecenia najważniejsze informacje jak założyć dzałalność

Brak okresu wypowiedzenia w umowie zlecenia

Choć może wydawać się to absurdalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na umowie zlecenia nie trzeba wpisywać czasu trwania umowy wypowiedzenia. Ta umowa może być wypowiedzona przez każdą ze stron, czyli zleceniodawca oraz zleceniobiorcę. Jednakże musi mieć ona konkretne, wskazane powody. Choć dopuszcza się sytuację nie podania ważnych przyczyn. Mogą to być ważne powody (np. zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pobyt w szpitalu). Jeśli pojawi się sytuacja, gdy zleceniobiorca nie poda ważnych powodów to może zostać obciążony kosztami niewykonania umowy przez zleceniodawcę. W sytuacji, jeśli poniósł on nakłady finansowe. Taki sam sposób postępowania pojawi się w sytuacji, gdy w umowie znajduje się zapis mówiący o możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zleceniobiorca chroniony jest wtedy od zapłaty na rzecz zleceniodawcy. Jest to możliwe, gdy w w umowie zostały określone powody, z których może ona wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a pracownik może udowodnić zaistnienie takiego powodu.

Czytaj  Kogo obejmuje ubezpieczenie wypadkowe?

Przeczytaj o: Kiedy trzeba płacić składki za studenta?

Zawarcie i elementy umowy o pracę na okres próbny

Kto i kiedy ma prawo do 3-miesięcznej odprawy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Urlop ojcowski — kiedy i ile przysługuje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *