jak założyć działalność

Zatrudniając studenta zarówno na umowę o pracę lub umowę zlecenia trzeba wiedzieć kiedy trzeba płacić składki za studenta. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w tym temacie.

jak założyć działalność Kiedy trzeba płacić składki za studenta

Kto jest studentem?

Przede wszystkim na początku artykułu, określę kiedy dokładnie daną osobę uważa się za studenta. Musi to być osoba, która chodzi na zajęcia poniższego rodzaju studiów. Są to:

  • studia pierwszego lub drugiego stopnia,
  • studia jednolite magisterskie.

Status studenta obowiązuje od pierwszego dnia otwarcia nowego roku akademickiego, kiedy startująca osoba na studiach składa ślubowanie. Koniec tego statusu odbywa się w dniu zdania egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego). A także w chwili skreślenia z listy studentów. Wyjątkami od tej zasady są studenci np. kierunku lekarskiego, farmacji lub weterynarii. Osoby będące na studiach doktoranckich oraz podyplomowych nie są uważani podczas zatrudnienia jako studenci.

Zatrudnienie studenta a składki ZUS

Obowiązujące obecnie prawo mówi, że pracodawca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Dotyczy to umów zlecenie, umowy agencyjnej lub o świadczenie usług, jeśli pracują u niego:

  • uczniowie gimnazjum,
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych a także ponadpodstawowych,
  • studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

Kiedy trzeba płacić składki za studenta podczas zatrudnienia na umowę o pracę?

Niestety w sprawie zatrudnienia takim rodzajem umowy nie ma możliwości nie płacenia za niego jakiś składek. Osoba zatrudniona na taką umowę musi zostać ubezpieczona wszystkimi składkami. Są to emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz chorobowa. A zatem wiek takiej osoby oraz jego status bycia studentem nie mają na nic wpływu. Z tego powodu wielu pracodawców zatrudnia takie osoby na umowę zlecenia.

jak założyć działalność Kiedy trzeba płacić składki za studenta

Składki przy zatrudnieniu studenta na umowę zlecenia

Pracodawca zatrudniający studenta na umowę zlecenia nie zawsze zwolniony jest z obowiązku płacenia składek do ZUS. Zgłoszenie osoby pracującej do składek ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego powstaje, jeśli student:

  • w następnym dniu, kiedy obronił egzamin dyplomowy lub został wykreślony z listy studentów, a nie skończył 26. roku życia,
  • w dniu, gdy ukończył już 26. rok życia.
Czytaj  Ile trwa przerwa w pracy: przy komputerze, młodocianym i karmiącym matkom?

Osobę, którą zatrudniono tylko na umowę zlecenia musi być ubezpieczona składkami emerytalnymi i rentowymi. Tylko składkę chorobową można opłacić dobrowolnie.

Jak widać po powyższym przykładzie, przy zatrudnieniu studenta warto poprosić o pokazanie ważności legitymacji studenckiej oraz sprawdzić jego wiek. To bardzo ważne, ponieważ pracodawca będzie opłacał składkę lub nie. Nie może tutaj działać niezgodnie z prawem.

Przeczytaj o: Zawarcie i elementy umowy o pracę na okres próbny

Kto i kiedy ma prawo do 3-miesięcznej odprawy?

Czy pracodawca może zmusić do nadgodzin?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Urlop ojcowski a urlop tacierzyński — różnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *