jak założyć działalność

Przede wszystkim na wstępie należy zaznaczyć, że odprawa ma charakter jednorazowy. Jest to rekompensata za rozwiązanie stosunku pracy. Osobą winną za to nie może być sam pracownik. W tym artykule jest opisane kto i kiedy ma prawo do 3-miesięcznej odprawy. Przeczytaj go do końca.

jak założyć działalność Kto i kiedy ma prawo do 3-miesięcznej odprawy

Kto i kiedy ma prawo do 3-miesięcznej odprawy?

Wszystkie szczegóły dotyczące odpraw są opisane przez Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Odprawa może zostać przyznana w ramach zwolnienia w trybie indywidualnym lub zwolnieniach grupowych. Ustawa odnosi się do zakładów pracy, w których zatrudnionych jest minimum 20 pracowników.

Prawo do otrzymania odprawy jest możliwe podczas rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę lub za porozumieniem stron. Jest to możliwe podczas podczas przyczyny niezależnej od pracownika. A zatem 3-miesięczna wyprawa nie ma związku z wielkiem pracownika.

Jaka jest wysokość 3-miesięcznej odprawy?

Wysokość odprawy ma związek z dwoma rzeczami. Zarówno ze stażem pracy u pracodawcy jak i wysokością wynagrodzenia pracownika, które otrzymywał u pracodawcy. Wspomniane wyżej ustawa reguluje wysokość odprawy. Ma wynosić ona wysokość jedno-, dwu-, lub trzymiesięcznego wynagrodzenia. Wszystko zależy od czasu spędzonego w zakładzie pracy.

jak założyć działalność Kto i kiedy ma prawo do 3-miesięcznej odprawy

Jaki jest termin wypłaty odprawy?

Odprawa powinna zostać wypłacona najpóźniej z upłynięciem ostatniego dnia trwania stosunku pracy. Co ma być zgodne z obowiązującymi u pracodawcy wewnętrznymi regułami wypłaty wynagrodzenia. A zatem po upływie tego terminu, pracownik będzie mógł naliczyć oraz żądać odsetek. Jednakże w tym wypadku trzeba będzie dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy.

Kiedy można uzyskać większą wysokość odprawy?

Pracodawcy mogą ustalić wyższą wysokość odprawy. Poza wspomnianą wyżej ustawą, pracodawcy pomogą powołać się na przepisy prawa pracy. Tak samo może się odbyć podczas wspomnienia o tym w umowie o pracę. A zatem wyższa kwota nie będzie naruszać ustawy wspomnianej wyżej oraz Kodeksu pracy.

Czytaj  Czas pracy - wszystko co musisz o nim wiedzieć

Przeczytaj o: Czy pracodawca może zmusić do nadgodzin?

Zarobki Polaków – średnia krajowa w 2021 roku

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedzielę oraz święta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *