Niejednokrotnie podczas zgłoszenia nowo zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń, pracodawca popełnia błąd w wypełnianiu dokumentu zgłoszeniowego, czyli ZUS ZUA. Najczęstsze błędy płatników w dokumentach ZUS to błędnie wpisane daty lub złe dane osobowe pracownika. Jak łatwo się domyśleć, od razu po zauważeniu błędu należy do skorygować, tak aby wszystkie dane i informacje były prawidłowe. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Najczęstsze błędy płatników w dokumentach ZUS jak założyć działalność

Błędna data powstania obowiązku ubezpieczeń

Dzień rozpoczęcia pracy jest dniem nawiązania stosunku pracy oraz dniem powstania obowiązku ubezpieczeń ZUS. Jeśli pracodawca zgłosił zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego ZUS z nieprawidłową datą powstania obowiązku ubezpieczeń, to musi skorygować ten błąd. W tym celu należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, a następnie ponownie zgłosić do ubezpieczenia na druku ZUS ZUA. Tym razem z poprawną datą.

Błędnie podane imię lub nazwisko pracownika

W sytuacji, gdy pracodawca żle wpisze imię pracownika na druku ZUS ZUA, to aby skorygować ten błąd musi przekazać do ZUS druk ZUS ZIUA. Na tym samym druku można zmienić i skorygować inne dane. A zatem będzie to numer PESEL pracownika, data jego urodzenia, rodzaj i seria dokumentu, z jakim był zgłoszony do ubezpieczeń.
Natomiast w przypadku źle wpisanego nazwiska, błąd należy również poprawić. W tym przypadku dokonuje się tego na druku ZUS ZUA w trybie korekty.

Najczęstsze błędy płatników w dokumentach ZUS jak założyć działalność

Najczęstsze błędy płatników w dokumentach ZUS – Błędy w wyborze składek do odprowadzenia

Nie jest problemem sytuacja, gdy zatrudniony pracownik pracuje tylko w jednym miejscu i z niego otrzymuje wypłatę. W takiej sytuacji płatnik składek nie będzie miał problemu z ustaleniem, jakie powinien opłacać składki. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę zatrudniony na umowę zlecenia, a dodatkowo jest zatrudniony w innej pracy na umowę o pracę. Aby zgłosić do prawidłowych składek, pracodawca powinien uzyskać informacje o wysokości oskładkowanego przychodu, jakie otrzymuje pracownik. I tym samym prawidłowo określić, jakie składki za pracownika trzeba opłacać.

Czytaj  Kiedy można stosować nienormowany czas pracy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest mobbing w świetle prawa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *