Urlop na żądanie to możliwość, kiedy pracownik uzyska dzień wolny od pracy, ponieważ spotkała go sytuacja losowa. Aby otrzymać taki wolny dzień, trzeba uzyskać zgodę pracodawcy. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie jak założyć działalność

Co to jest urlop na żądanie?

Urlop na żądanie jest zapisem w Kodeksie pracy. Jest to rodzaj urlopu wypoczynkowego. Ma do niego prawo każdy pracownik, a takiego urlopu przysługują cztery dni w ciągu roku. Możliwością skorzystania z niego jest pojawienie się sytuacji nagłych lub losowych. Jeśli pracownik chce wykorzystać dzień urlopu na żądanie to musi poinformować o tym pracodawcę. Najpóźniej ma się to odbyć w dniu kiedy powinien trwać. Poinformować pracodawcę należy przy pomocy e-maila, pisemnie, osobiści lub telefonicznie. Trzeba to zrobić, aby móc z niego skorzystać, a pracodawca musi wyrazić na to zgodę.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Tak, pracodawca ma do tego prawo. Jednakże musi to być uzasadnione tym, że obecność pracownika będzie niezbędna i bardzo potrzebna. W takiej sytuacji, pracodawca może powołać się na art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy, który mówi o tym, że obowiązkiem pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy. Może odbyć się to w okolicznościach, jeśli pracodawca zatrudnia dwie osoby, jedna z nich zachorowała i poszła na zwolnienie lekarskie, a druga wyraziła prośbę o dzień wolny. Jak widać, pracodawca ma prawo do odmówienia takiego zwolnienia oraz dobre i prawdziwe uzasadnienie swojej decyzji. Należy wiedzieć o tym, że bezpodstawne odmówienie pracownikowi prawa do możliwości skorzystania z urlopu na żądanie, może się spotkać z konsekwencji w postaci nałożenia kary grzywny na pracodawcę.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie jak założyć działalność

Kiedy może zdarzyć się sytuacja, aby odmówić urlopu na żądanie?

Oprócz tego, może pojawić się inna sytuacja, gdy pracownikowi można odmówić skorzystania z urlopu na żądanie. A zatem, pracownik wnioskował z dużym wyprzedzeniem w czasie o przyznanie mu dnia urlopu wypoczynkowego na np. 18 listopada. Niestety spotkał się z odmową. W dniu 18 listopada pracownik zatelefonował rano do firmy i poprosił o dzień urlopu na żądanie. Jak widać, okoliczność kiedy z urlopu chciał skorzystać pracownik nie była nagła oraz losowa, tylko zaplanowana już wcześniej. W takiej sytuacji pracodawca ma prawo odmówić urlopu na żądanie.

Czytaj  Kiedy wymóc wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

Przeczytaj o: Kiedy wymóc wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Umowa o zachowaniu poufności — najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *