Obowiązująca zasada mówi, że pracodawca nie jest w stanie zmusić swojego pracownika, aby poszedł na urlop wypoczynkowy w wybranym przez pracodawcę terminie. Jednakże istnieją takie okoliczności, które umożliwiają pracodawcowi wyznaczenia przez siebie czasu, kiedy pracownik może pójść na urlop. Kiedy zatem wymóc wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Kiedy wymóc wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jak założyć działalność

Urlop wypoczynkowy – najważniejsze informacje

Jak wskazuje nazwa rodzaju urlopu, jest on odpoczynkiem od pracy. Istnieją dwa limity długości takiego urlopu. Jest to 20 lub 26 dni w ciągu roku. Ważną informacją jest to, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu przy pomocy oświadczenia woli lub jakiegoś rodzaju umowy. Tak samo nie może przenieść go na inną osobę. Udzielenie urlopu powinno odbyć się na wniosek pracownika, najlepiej w czasie terminów urlopów. Pracodawca ma prawo porozmawiać i nakłonić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w roku, w którym nabył do niego prawo. Jednakże nie może zmusić go to tego, ponieważ pracownik może nie skorzystać z niego. I tym samym pracodawca nie może ustalić samodzielnie terminu urlopu bez zgody pracownika.

Kiedy wymóc wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jak założyć działalność

Kiedy wymóc wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

Dopuszczalną sytuacją do spełnienia jest czas wypowiedzenia umowy o pracę. Wtedy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu, nawet wtedy, jeśli się on nie zgadza. Tym samym pracodawca ma prawo do nakazania pracownikowi wykorzystanie urlopu w wyznaczonym przez siebie czasie. W tym przypadku pracownik ma obowiązek wykorzystania urlopu w czasie wypowiedzenia umowy.

Pracodawca w czasie wypowiedzenia nie musi pytać o zdanie oraz zgodę w tej kwestii swojego pracownika. Może on samodzielnie podjąć decyzję, która będzie musiała być zrealizowana. W okresie wypowiedzenia, udzielany urlop przez pracodawcę jest proporcjonalnie obliczany do okresu pracy w roku kalendarzowym. Oznacza to, że jeśli pracownik będzie pracował do 30 czerwca, to nie dostanie urlopu w wymiarze 20 lub 26 dni. Jednakże, jeśli pracownik posiada urlop wypoczynkowy z zeszłego roku, to można dodać go do urlopu z tego roku i powiększyć jego okres trwania. Aby pracownik musiał skorzystać z urlopu wypoczynkowego, pracodawca może go poinformować o tym w dowolny sposób. Jeśli to pracodawca rozwiązuje umowę z pracownikiem, to najczęściej taka informacja znajduje się już w wypowiedzeniu.

Czytaj  Czym jest mobbing w świetle prawa?

Przeczytaj o: Umowa o dzieło – najważniejsze informacje

Zasiłek macierzyński a własna działalność gospodarcza

Kiedy można stosować nienormowany czas pracy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Wynagrodzenie za zakaz konkurencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *