Umowa o staż skierowana jest do osób młodych, które skończyły szkołę (minimum gimnazjum) oraz nie skończyły 30. roku życia. Są to podstawowe rzeczy, które trzeba spełnić, aby podpisać umowę o staż. To dobry powód, aby rozpocząć pracę w zawodzie, do którego zdobyło się kwalifikacje oraz takiego, w którym nie ma się wymienionych wyżej rzeczy, a chce się rozpocząć. Z tego powodu to dobra okazja, aby zatrudnić stażystę, który zapozna się z charakterystyka danej pracy i zostanie niej. Przy okazji podniesie swoje umiejętności oraz wiedzę na dany temat. Przeczytaj umowę do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Umowa o staż – najważniejsze informacje.

Umowa o staż najważniejsze informacje jak założyć działalność

Umowa o staż – najważniejsze informacje

Umowę należy zawrzeć w formie pisemnej. Stronami w tej umowie są: stażysta (czyli osoba rozpoczynająca pracę) oraz przyjmujący na praktykę (czyli zatrudniający). Maksymalny czas trwania stażu to 3 miesiące. Po zakończeniu umowy nie można przyjąć osoby ponownie na staż. W takiej sytuacji można już ją zatrudnić na umowę. Czas pracy podczas stażu może wynosić maksymalnie 8 godzin na dzień i 40 godzin w tygodniu. W sytuacji stażu czas pracy może być zdecydowanie krótszy, np. 4 godziny dziennie przez 3 dni w tygodniu. Trzeba tutaj pamiętać, że stażysta ma prawo do podpisania równocześnie kilu umów o staż. Jest to zgodne z prawem.

Jak wygląda wykonywanie pracy podczas umowy o staż?

Przede wszystkim trzeb pamiętać, aby osoba zatrudniona w ten sposób miała przypisaną osobę, która będzie nad nią czuwała. Dodatkowo musi sprawdzać wykonane rzeczy oraz przekazywać odpowiednią wiedzę a propos umiejętności i pracy.

Co zrobić jeśli stażysta kończy 30. rok życia tydzień przed rozpoczęciem stażu?

W takim przypadku, staż nie ulegnie skróceniu. Jeśli osoba rozpoczęła staż tuż przed 30. urodzinami, to może pozostać do końca trwania umowy.

Czytaj  Pracownicze Plany Kapitałowe - co to jest?
Umowa o staż najważniejsze informacje jak założyć działalność

Staż a status bezrobotnego

Umowa o staż nie wpływa na posiadanie statusu bezrobotnego lub na nabycie go. Stażysta musi dostarczyć do urzędu do pracy umowę zawartą z zatrudniającym. Posiadając status bezrobotnego, z urzędu stażysta otrzyma ubezpiecznie zdrowotne. Dodatkowo nie traci on prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Rozwiązanie umowy o staż

Sposób rozwiązania umowy o staż zależy od tego czy jest ona płatna czy też nie. W pierwszym przypadku, rozwiązanie umowy wymaga 7 dni wypowiedzenia jej. W przypadku, gdy osoba nie otrzymuje od niej wynagrodzenia, to można ją rozwiązać w każdym czasie. Trzeba w tej sytuacji pamiętać o rozwiązania umowy w sposób pisemny.

Przeczytaj o: Umowa o dzieło – najważniejsze informacje

Rozwiązanie umowy zlecenia – najważniejsze informacje

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Urlop okolicznościowy — komu i z jakiego powodu przysługuje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *