Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym, podlegają również pod ubezpieczenie wypadkowe. Umożliwia ono skorzystanie z wielu świadczeń, których nie obejmuje ubezpieczenie chorobowe. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się kogo i w jakich sytuacjach obejmuje ubezpieczenie wypadkowe.

Kogo obejmuje ubezpieczenie wypadkowe jak założyć działalność

Kogo obejmuje ubezpieczenie wypadkowe?

Obowiązujące prawo uznaje, że ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe, a zatem nie podlega to dobrowolnemu ubezpieczeniu. Jest to rodzaj zabezpieczenia społecznego, które gwarantuje otrzymanie świadczenia z ZUS. Nastąpi to, jeśli podatnika spotkał nieszczęśliwy wypadek lub gdy zapadnie się na przypadłość uznaną, jako chorobę zawodową. Tym ubezpieczeniem objęte są osoby, które obowiązkowo opłacają składkę na ubezpieczenie wypadkowe (jeśli posiada się inny tytuł do ubezpieczeń). A także podlegające pod ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Świadczenia w ubezpieczeniu wypadkowym

W Polsce istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń, które różnią się zasadami, kiedy z nich skorzystać i w jaki sposób. W przypadku choroby można być objętym ubezpieczeniem chorobowym lub wypadkowym. Osoba, która jest ubezpieczona ubezpieczeniem wypadkowym i uległa wypadkowi w pracy lub zapadła na chorobę zawodową, ma prawo do skorzystania z zasiłku chorobowego. Jednakże nie otrzymuje wynagrodzenia chorobowego. Wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru, bez znaczenia od czasu opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe. Można skorzystać z niego już od pierwszego dnia, kiedy wystąpił problem uniemożliwiający dalszą pracę. Oznacza to, że w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego podlegającego pod ubezpieczenie chorobowe, w przypadku ubezpieczenia wypadkowego nie występuje tzw. okres wyczekiwania. W sytuacji, gdy pracownik po skorzystaniu z zasiłku chorobowego w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy, może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Kogo obejmuje ubezpieczenie wypadkowe jak założyć działalność

Jaka jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe?

Wysokość stopy procentowej zależy od osób, które zostaną zgłoszone do ubezpieczenia wypadkowego. W tym przypadku liczbą graniczną jest 10. Podczas zgłoszenia mniej niż 10 sposób, wysokość procentowa obowiązująca od 1 kwietnia 2018 roku, wynosi 1,67%. Dotyczy to płatnika składek, który nie podlega wpisowi do rejestru REGON. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób, należy samemu ustalić stopę procentową na składkę wypadkową.

Czytaj  Ruchomy czas pracy - kiedy możesz go wprowadzić ?

Przeczytaj o: Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zawarcie i elementy umowy o pracę na okres próbny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *