jak założyć działalność

Praktycznie na każdą firmę składają się określone składniki majątku. Na początku trzeba ustalić, czy dana rzecz jest środkiem trwałym czy nie. Do obowiązku przedsiębiorcy należy, aby je wszystkie prawidłowo zewidencjonować. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się czym są i jak ewidencjonować środki trwałe.

Czym są i jak ewidencjonować środki trwałe jak założyć działalność

Czym są środki trwałe?

W Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazano cechy, jakie musi spełniać rzecz, aby uznać ją za środek trwały majątku firmy. Te cechy to:

 • wartość początkowa przekraczająca 10 tys. zł,
 • przewidywany okres używania będzie dłuższy niż 1 rok,
 • wykorzystuje się je w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • są własnością bądź współwłasnością podatnika,
 • nabyto je lub wytworzono we własnym zakresie,
 • są kompletne i zdatne do użytkowania.

A zatem zgodnie z powyższym, za środki trwałe na pewno można uznać:

 • samochody,
 • sprzęt komputerowy,
 • maszyny,
 • specjalistyczne narzędzia, przyrządy,
 • urządzenia techniczne,
 • budynki i lokale.

Wartość początkowa a wprowadzenie środków trwałych

Do wprowadzenia środka trwałego do majątku firmy potrzebna będzie wartość początkowa przedmiotu lub obiektu. Jej wartość zależy od sposobu nabycia. A zatem, jeśli środek trwały:

 • był zakupiony na podstawie faktury lub rachunku – wartość znajduje się na fakturze (ewentualnie trzeba doliczyć koszty związane z np. montażem),
 • został wytworzony we własnym zakresie – wartość początkową określa się na podstawie poniesionych kosztów wytworzenia,
 • został otrzymany jako darowizna lub spadek:
  • w przypadku spadku – wartość ustala się na podstawie ceny rynkowej.
  • w przypadku darowizny – wartość podana w umowie.

Czym są i jak ewidencjonować środki trwałe? – Ewidencja środków trwałych

Nie istnieje wzór lub druk jak powinna wyglądać ewidencja środków trwałych, nie mniej jednak powinna ona zawierać podstawowe dane, do których należą:

 • nazwa środka trwałego,
 • data nabycia oraz data przyjęcia do użytkowania,
 • rodzaj oraz numer dowodu potwierdzającego nabycie,
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (lista dostępna jest tutaj),
 • wartość początkowa,
 • wartość ulepszenia (zwiększa wartość początkową),
 • wybrana stawka amortyzacji
 • wysokość odpisów amortyzacyjnych za dany rok podatkowy 
 • data likwidacji lub zbycia środka trwałego (należy podać powód).
Czytaj  Czym jest procedura AML?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest procedura AML?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *