Co zyskujesz inwestując w spółki ?

Co zyskujesz inwestując w spółki ? Dziś zajmiemy się tematem inwestycji w spółkę dywidendową . Z naszego artykułu dowiesz się jak można to zrobić i czym w świetle prawa jest dywidenda. zaczniemy od definicji samej dywidendy.

Dywidenda jest częścią zysku netto, wypłacana udziałowcom. O wypłacie dywidendy decyduje zawsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. Wysokość dywidendy ograniczają jedynie KSH, które mówią o konieczności pozostawienia 8% zysku na kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały zdecydować także o reinwestowaniu zysku, wtedy dywidenda nie zostanie wypłacona.

Co zyskujesz inwestując w spółki ?

Udziały w zyskach z reguły spółka wypłaca raz w roku Statut może upoważnić Zarząd do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy w trakcie trwania roku. Zaliczki odejmujemy od finalnej wartości dywidendy wskazanej w uchwale WZA. Zaliczki wypłaca się, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Z perspektywy akcjonariusza zaliczki mogą okazać się bardzo atrakcyjne, ponieważ może on liczyć na wypłatę środków pieniężnych częściej niż raz do roku.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Konto firmowe z obsługą księgową

Przeczytaj również: Zdolność kredytowa – wszystko co powinieneś wiedzieć

PODATEK OD DYWIDENDY

Dywidenda podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19 %, którego płatnikiem jest spółka.

JAK KUPIĆ AKCJE SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH

Inwestycja w akcje dywidendowe to  kupowanie akcji tych spółek, które weszły na giełdę papierów wartościowych. Jeśli chcemy kupić akcje takich spółek musimy otworzyć rachunek inwestycyjny w wybranym domu maklerskim. Gdy już wybierzemy brokera pozostaje nam wpłacić odpowiednią sumę na utworzony rachunek i zlecić mu kupno akcji danej spółki notowanej na GPW. Na giełdzie znajdziemy specjalny indeks dywidendowy.WIG20dvp. Warto czytać też raporty giełdowe, dzięki którym możemy na bieżąco śledzić poczynania interesującego nas podmiotu na giełdzie i rekomendacje z nim związane.

Czytaj  Czy można sprzedawać piwo przez internet?

Co zyskujesz inwestując w spółki ? –

SPÓŁKA PRYWATNA

Zwracamy uwagę, że inwestycja może również opierać się na kupnie akcji należących do spółek prywatnych, czyli nienotowanych na giełdzie. W takim wypadku obejdziemy się bez brokera i zyskamy na prowizji. Nie mniej jednak wszystkimi formalnościami, w tym kontakcie ze spółką, musimy zająć się sami. Warto, zatem w pierwszej kolejności upewnić się, czy cena objęcia bądź zakupu akcji odpowiada rzeczywistej wartości akcji. W tym celu najlepiej aby spółka dysponowała wyceną dokonaną przez niezależnego eksperta.

Co zyskujesz inwestując w spółki ?

Chociaż spółki zachęcają wysokimi dywidendami zawsze należy mieć na uwadze ryzyko jakie niesie ze sobą ten rodzaj inwestycji.

zawsze pamiętajmy o dokładnym sprawdzeniu spółki, jej danych finansowych, planów na przyszłość czy poprzednich uchwał. Upewnijmy się, czy podmiot ten posiada trwały majątek. Przede wszystkim upewnij się czy któreś z już wyemitowanych akcji nie posiadają uprzywilejowania co do udziału w dywidendzie. Może się okazać, że pomimo posiadania dużego pakietu akcji wcale nie otrzymasz proporcjonalnej dywidendy. Dlaczego ? – ponieważ inny akcjonariusz otrzyma jej więcej w wyniku uprzywilejowania.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak prawidłowo wyliczyć składkę ZUS?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak prawidłowo wyliczyć składkę ZUS?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *