Rozwiązanie spółki z.o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z.o.o. bez likwidacji. – W tym artykule poruszymy właśnie tę kwestię. Co do zasady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Jest jednak możliwość jej rozwiązania bez likwidacji. Przesłanki te zostały określone w artykułach 25a–25dustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Celem tych przepisów jest usunięcie z obrotu gospodarczego spółek martwych. Martwe spółki nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie posiadają majątku. Ich istnienie zaburzałoby, więc wiarygodność samego rejestru

Rozwiązanie  spółki z.o.o. bez likwidacji

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wypadek w drodze do lub z pracy

Jakie przesłanki musi spełnić spółka ?

Jakie przesłanki musi spełnić spółka, by ją rozwiązać ?Postępowanie o rozwiązanie spółki bez likwidacji jest wszczynane z urzędu przez sąd, gdy spełniona zostanie jedna z przesłanek wskazanych w art. 25a. ustawy o KRS, tj.:

  • oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  • Oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe.
  • Wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
  • Mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
  • Pomimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 Ustawy o KRS (brak wniosku o wpis do rejestru lub brak wymaganych dokumentów).

Zaistnienie którejkolwiek ze wskazanych powyżej przesłanek aktualizuje po stronie sądu obowiązek jego wszczęcia. Warto podkreślić zatem, że opisywana procedura nie jest zależna od swobodnej decyzji sądu. Nic nie stoi także na przeszkodzie wysłaniu przez osobę posiadająca interes prawny zawiadomienia do sądu o spełnieniu przez spółkę przesłanek określonych w Ustawie o KRS.

Czytaj  Urlop a zatrudnienie w dwóch firmach

Przeczytaj również: Kontrola skarbowa

Rozwiązanie spółki z.o.o. bez likwidacji –

Sama przesłanka to jeszcze nie wszystko

Zaistnienie przesłanki nie oznacza, że spółka zostaje automatycznie rozwiązana. Sąd rejestrowy musi zbadać czy spółka prowadzi jednak jakąś działalność i przede wszystkim czy posiada zbywalny majątek. Skąd właściwie sąd czerpie informacje potrzebne do ustalenia stanu faktycznego ? Przede wszystkim zwraca się do urzędu skarbowego oraz organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne.

Rozwiązanie  spółki z.o.o. bez likwidacji

Brak zbywalnego majątku oznacza sytuację, w której podmiot nie ma jakichkolwiek aktywów, które można sprzedać . Brak faktycznie prowadzonej działalności należy utożsamiać z brakiem jakiejkolwiek aktywności spółki, a nie tylko do działalności gospodarczej. Warto jednak podkreślić, że zamknięcie spółki może naruszać interesy jej wierzycieli. W takim przypadku sąd rejestrowy również umorzy postępowanie rozwiązujące spółkę.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Akcje założycielskie w PSA

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie są opłaty dodatkowe w leasingu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *