Pracownik młodociany

Pracownik młodociany. Praca jest jedną z wartości w życiu człowieka. Jej wykonywanie wiąże się z pobieranie wynagrodzenia finansowego, które jest niezbędne do prowadzenia godnego życia w społeczeństwie. Chęć zarobku jest coraz częściej zauważalna wśród młodocianych, którzy w zamian za otrzymywanie zapłaty planują świadczyć wykonywanie lekkich prac. Polskie prawo przewiduje zatrudnienie młodocianych pracowników na specjalnych zasadach. Dzięki nim świadczenie pracy jest bezpieczne dla osób młodych, a dodatkowo nie koliduje z ich nauką i edukacją. Zatrudnienie młodocianego wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Młodociany ma swoje prawa, które pracodawca powinien znać i respektować. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Prokurent – za co może odpowiadać?

Co mówi prawo?

Zgodnie z Kodeksem pracy młodocianym jest osoba, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia, a może pełnić pewne obowiązki zawodowe.  Jednakże ukończyła 15 lat. Jakie prawa oraz obowiązki posiada pracownik młodociany? Co o jego zatrudnieniu mówi polski Kodeks pracy?

Osobie młodocianej przysługują takie same uprawnienia jak każdemu innemu pracownikowi. Co ważne, zawarcie umowy o pracę z osobą poniżej 15 lat nie powoduje nieważności tej umowy. Mimo, że narusza przepisy Kodeksu pracy o zatrudnianiu młodocianych. Jednak należy pamiętać, że pracodawca naruszając przepisy o zatrudnianiu pracowników młodocianych dopuszcza się wykroczenia wykroczenie przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1 000 do 30 000 zł (art. 281 pkt 5 KP). Osób poniżej 15 roku życia nie można zatrudniać, z wyjątkiem następujących przypadków. Osoba która:

  1. ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, może być zatrudniona w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat;
  2. ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może być zatrudniona w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu;
  3. nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, może być zatrudniona w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Czytaj  KPI związane z klientami

W stosunku do osób, które ukończyły 13 lat, a nie skończyły 18 lat, będą miały zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego, gdyż są to osoby posiadające jedynie częściową zdolność do czynności prawnych. To oznacza, że dla ważności zawartej przez nie umowy (o dzieło, zlecenia, o świadczenie usług) konieczne jest wyrażenie zgody przez pełnoletniego opiekuna.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Dochód z nieujawnionych źródeł

Pracownik młodociany – ile czasu może przepracować?

Kodek pracy ściśle i precyzyjnie określa ilość godzin, które w danym miesiącu może przepracować pracownik znajdujący się między 16, a 18 rokiem życia. Pracodawca przed rozpoczęciem świadczenia usług przez osobę niepełnoletnią jest zobowiązany do ustalenia wymiaru i rozkładu czasu pracy pracownika. Najważniejszym krokiem do jego określenia jest uwzględnienie w grafiku liczby godzin, które osoba młodociana zobligowana jest do przeznaczenia na edukację. Tygodniowy wymiar pracy pracownika młodocianego nie może przekraczać 12 godzin. W dni, w których odbywają się zajęcia szkolne, osoba młodociana może przepracować jedynie dwie godziny. 

Pracownik młodociany może przeznaczać dni wolne na wykonywanie obowiązku pracy. W ferie odbywające się między semestrami osoba młodociana nie może pracować dłużej niż siedem godzin dziennie oraz 35 godzin w jednym tygodniu. 

Osoba młodociana posiada również przywilej przysługującej jej przerwy w pracy. W przypadku przepracowania ciągiem 4,5 godziny, pracownikowi przysługuje 30 minutowa przerwa, która zgodnie z kodeksem pracy powinna zostać wliczona do czasu pracy. Bardzo ważną informacją jest brak możliwości wykonywania pracy w postaci nadgodzin przez osobę młodocianą. Takie działanie jest niezgodne z kodeksem pracy, ze względu na zbytnie przeciążenie fizyczne i psychiczne pracownika poniżej 18 roku życia.

Jaką pracę może wykonywać pracownik młodociany?

Pracownik młodociany może zostać zatrudniony tylko:

  • W celu przygotowania zawodowego – może odbywać się w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu trwa od 2 do 3 lat i obejmuje praktyczną naukę zawodu oraz kształcenie teoretyczne. Natomiast przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwa od 3 do 6 miesięcy.
  • Przy pracach lekkich – wykonywana praca nie może być zagrożeniem dla życia, zdrowia oraz rozwoju psychofizycznego młodocianego. Nie może również utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego. Pracodawca ma obowiązek określenia wykazu prac lekkich w zakładzie pracy, z którym należy zapoznać pracownika młodocianego przed rozpoczęciem pracy.
Czytaj  Firma w domu a podatek od nieruchomości

Warte uwagi: VAT od usług finansowych

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Działalność w formie spółki z o.o.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Spółka kapitałowa a spółka osobowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *