VAT od usług finansowych

Usługi finansowe są zasadniczo zwolnione z VAT, ale Polski Ład wprowadził możliwość ich dobrowolnego opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Wybór tej opcji pozwala im na odliczenie VAT od nabywanych towarów i usług. Resort finansów zachęca do rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania usług finansowych. To rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla tych instytucji, które dopiero wchodzą na polski rynek. Ponadto tych, które planują tutaj rozbudowę swoich struktur. Stosowanie opcji jest dobrowolne i nie wpływa na cenę usług oferowanych na rzecz konsumentów i przedsiębiorców. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę?

Wiążący wybór VATu

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku usług finansowych świadczonych na rzecz podatników i wybrać ich opodatkowanie, pod warunkiem że:

  1. jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
  2. złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Bank lub inny podmiot, który wybierze opcję opodatkowania będzie związany takim wyborem na co najmniej 2 lata. Po upływie tego terminu będzie mógł powrócić do zwolnienia lub przedłużyć opcję opodatkowania.
Wybór opodatkowania oznacza konieczność doliczania VAT do wszystkich usług finansowych w relacjach B2B, a nie tylko do wybranych rodzajów usług, np. usługi udzielania kredytu.
Żeby skorzystać z opodatkowania wystarczy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej opcji (w formie pisemnej) i zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Prokurent – za co może odpowiadać?

O jakich usługach mowa?

Do usług, które od stycznia 2022 roku mogą zostać opodatkowane, należą usługi:

  • dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi;
  • zarządzania m.in. funduszami inwestycyjnymi, portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Ponadto również otwartymi funduszami emerytalnymi, pracowniczymi programami emerytalnymi, obowiązkowym systemem rekompensat i pracowniczymi planami kapitałowymi;
  • udzielania, pośrednictwa oraz zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi;
  • w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych, w tym usługi pośrednictwa oraz zarządzanie gwarancjami kredytowymi;
  • w zakresie depozytów środków pieniężnych i prowadzenia rachunków pieniężnych. Ponadto wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie;
  • usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach i innych niż spółki podmiotach, które mają osobowość prawną. Jednakże z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;
  • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.
Czytaj  Polski nauczyciel w Niemczech i Danii

Zalety opodatkowania VAT

Jak podaje strona rządowa: Otwarcie możliwości opodatkowania usług finansowych to silny impuls inwestycyjny dla podmiotów z sektora finansowego. W przypadku zwolnienia z VAT nie mogą one bowiem odliczać podatku zawartego w kosztach nabywanych przez siebie towarów i usług. To szczególnie dolegliwe dla tych instytucji, które ponoszą duże nakłady inwestycyjne, np. przenoszą swój biznes do Polski lub rozbudowują istniejące tutaj struktury.

Opodatkowanie usług finansowych powiązane z możliwością odliczenia podatku spowoduje natomiast, że takie inwestycje będą dużo tańsze, co zachęci banki i instytucje finansowe do lokowania swojej aktywności w Polsce.

Sytuacja dotycząca podatku VAT bardzo interesująco przedstawia się w Wielkiej Brytanii! Przeczytaj artykuł jako ciekawostkę informacyjną – Brytyjski VAT

Warte uwagi: Protokół powypadkowy

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Przekształcenie JDG w spółkę

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Terminy płatności podatków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *