Nadgodziny - jak rozliczyć?

O ile niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, tak sobota już niekoniecznie. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy – sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Z tego powodu wielu zarówno pracowników jak i pracodawców zastanawia się jak uczciwie podejść do rozliczenia ,,pracującej soboty’. Co przysługuje pracownikowi za nadgodziny w sobotę? Czym jest mafia nadgodzinowa? Kiedy należy się wynagrodzenie, a kiedy dzień wolny?

Kodeks pracy dopuszcza nadgodziny w sobotę. Jest to dopuszczalne w razie:

  • prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby poznać odpowiedzi na pytania postawione we wstępie.

Przeczytaj również: Protokół powypadkowy

Czym są nadgodziny?

Zgodnie z art. 151. § 1. Kodeksu pracy, praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad:

  • obowiązujące pracownika normy czasu pracy,
  • przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a wynika z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy i pracy w systemie poniedziałek-piątek. W związku z tym, jeśli pracownik wykonywał pracę w wolną dla niego sobotę, pracodawca musi ten czas odpowiednio zrekompensować.

Powołując się na art. 151 k.p. pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Należy przy tym pamiętać, że uprawnienie to przysługuje niezależnie od ilości godzin, którą pracownik w tym dniu przepracował. Jeśli wykonywał on pracę np. przez 5 godzin, ma prawo do całego dodatkowego dnia wolnego.

Jest to jedyna forma zadośćuczynienia za przepracowane nadgodziny w sobotę. Nie ma natomiast żadnej wzmianki o rekompensacie w formie pieniężnej.

Czytaj  Jak uzyskać numer REGON dla spółki cywilnej?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy można skrócić L4 ? - to warto wiedzieć

Nadgodziny w sobotę – jak liczyć?

Ważną kwestią w rozliczeniu należnego czasu wolnego, jest fakt, że dzień wolny za sobotę należy się pracownikowi za samą konieczność pracy w ten dzień. Bez względu na to, ile dokładnie ona trwała. Przykładowo, nie ma znaczenia czy zatrudniony został zobowiązany do świadczenia pracy przez godzinę czy 12 godzin – zawsze ma prawo otrzymać wolne za sobotę.  Pracodawca musi zapewnić wolne za sobotę, ponieważ pracownikowi należy dzień wolny za godziny nadliczbowe w sobotę. Rozwiązaniem jest wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego. W przeciwnym razie pracodawca może spodziewać się dotkliwych sankcji. Konsekwencją jawnego ignorowania podstawowych praw pracowniczych dotyczących czasu wolnego są reprymendy oraz kary grzywny.

Kara za nie udzielenie dnia wolnego za nadgodziny w sobotę

Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w wolną sobotę, musi liczyć się z konsekwencjami. Kara za wykroczenie przeciwko prawom pracownika  wynosi od 1000 zł do 30 000 zł, co wynika z art. 281 pkt 5 k.p.

Warte uwagi: Wypadek przy pracy – warto wiedzieć

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy można skrócić L4 ? - to warto wiedzieć

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest park technologiczny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *