Nadgodziny - jak rozliczyć?

Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę?

O ile niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, tak sobota już niekoniecznie. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy – sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Z tego powodu wielu zarówno pracowników jak i pracodawców zastanawia się jak uczciwie podejść do rozliczenia ,,pracującej soboty’. Co przysługuje pracownikowi za nadgodziny w sobotę? Czym jest mafia nadgodzinowa? Kiedy należy się wynagrodzenie, a kiedy dzień wolny?

Kodeks pracy dopuszcza nadgodziny w sobotę. Jest to dopuszczalne w razie:

  • prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby poznać odpowiedzi na pytania postawione we wstępie.

Przeczytaj również: Protokół powypadkowy

Czym są nadgodziny?

Zgodnie z art. 151. § 1. Kodeksu pracy, praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad:

  • obowiązujące pracownika normy czasu pracy,
  • przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a wynika z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy i pracy w systemie poniedziałek-piątek. W związku z tym, jeśli pracownik wykonywał pracę w wolną dla niego sobotę, pracodawca musi ten czas odpowiednio zrekompensować.

Powołując się na art. 151 k.p. pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Należy przy tym pamiętać, że uprawnienie to przysługuje niezależnie od ilości godzin, którą pracownik w tym dniu przepracował. Jeśli wykonywał on pracę np. przez 5 godzin, ma prawo do całego dodatkowego dnia wolnego.

Jest to jedyna forma zadośćuczynienia za przepracowane nadgodziny w sobotę. Nie ma natomiast żadnej wzmianki o rekompensacie w formie pieniężnej.

Czytaj  Jak kupić samochód na firmę?

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Zasady wystawiania faktury korygującej przez sprzedawcę

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Forfaiting - jako źródło finansowania firmy

Nadgodziny w sobotę – jak liczyć?

Ważną kwestią w rozliczeniu należnego czasu wolnego, jest fakt, że dzień wolny za sobotę należy się pracownikowi za samą konieczność pracy w ten dzień. Bez względu na to, ile dokładnie ona trwała. Przykładowo, nie ma znaczenia czy zatrudniony został zobowiązany do świadczenia pracy przez godzinę czy 12 godzin – zawsze ma prawo otrzymać wolne za sobotę.  Pracodawca musi zapewnić wolne za sobotę, ponieważ pracownikowi należy dzień wolny za godziny nadliczbowe w sobotę. Rozwiązaniem jest wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego. W przeciwnym razie pracodawca może spodziewać się dotkliwych sankcji. Konsekwencją jawnego ignorowania podstawowych praw pracowniczych dotyczących czasu wolnego są reprymendy oraz kary grzywny.

Kara za nie udzielenie dnia wolnego za nadgodziny w sobotę

Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w wolną sobotę, musi liczyć się z konsekwencjami. Kara za wykroczenie przeciwko prawom pracownika  wynosi od 1000 zł do 30 000 zł, co wynika z art. 281 pkt 5 k.p.

Warte uwagi: Wypadek przy pracy – warto wiedzieć

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Forfaiting - jako źródło finansowania firmy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Czytaj  Forfaiting - jako źródło finansowania firmy

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zmiana rezydencji podatkowej a konieczność zapłaty podatku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *