Kiedy opłaca się eksport a kiedy import?

Kiedy opłaca się eksport a kiedy import? – Jeśli chcemy zajmować się eksportem lub importem towarów, musimy zawsze pamiętać o kursie walut. Bez wątpienia, właśnie kurs walut jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na dynamikę i strukturę obrotów handlowych. Należy jednak pamiętać, że na eksport czy import wpływają także inne czynniki. Po pierwsze instrumenty polityki handlowej, czyli bardzo znane cła. Po drugie – koniunktura krajowa.

Kiedy opłaca się eksport a kiedy import? – Zależność między kursem walut a eksportem jest obustronna. Co to znaczy? Znaczy, że siła waluty krajowej wpływa na to, jak się kształtuje wywóz towarów z kraju, ale i z drugiej strony zmiana salda w wymianie handlowej oddziałuje na kurs. Krótko mówiąc, słaba waluta krajowa sprzyja eksporterom. Mocna waluta, czyli wzrost jej wartości, wpływa korzystnie na import.

Spójrzmy jednak na inny aspekt. Jeśli zagraniczne przedsiębiorstwa kupują u nas, czyli jesteśmy eksporterem jakiegoś towaru, to zapłata za ten towar następuje w naszej walucie. Zagraniczny przedsiębiorca musi krajową walutę kupić. To oznacza, że tworzy na nią popyt. Ten z kolei prowadzi do umocnienia kursu naszej waluty ( przy założeniu, że nie ma innych czynników ). Jednakże nie tylko sprzedajemy, ale i kupujemy. Kiedy polski przedsiębiorca kupuje towar za granicą, płaci w walucie obcej. Wymienia złotówki na euro czy dolary. Taka podaż krajowej waluty doprowadza do osłabienia złotówki w stosunku do innych walut. Zatem siły powinny się równoważyć. Nadmierny eksport spowoduje w końcu umocnienie waluty. Fakt ten przekładać się będzie na coraz większą opłacalność importu.

Kiedy opłaca się eksport a kiedy import? Podsumowanie

Kiedy opłaca się eksport a kiedy import? Wpływ zmian kursów walut na gospodarkę każdego kraju jest niebagatelny. Mocna waluta cieszy, bo korzystnie wpływa chociażby na spadek zadłużenia kraju. Jednakże ma ujemny wpływ na tempo wzrostu PKB wskutek właśnie ujemnego salda wymiany handlowej. Dążyć więc należy do utrzymania stabilnego kursu walutowego kraju. Resztę zrobią siły rynkowe. Same dostosują sobie takie parametry, które podążą do równowagi w długim terminie.

Czytaj  Kredyt technologiczny - co to jest i na czym polega?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kradzież pieniędzy a koszty uzyskania przychodów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *