Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników w zakładzie pracy. Regulują to zapisy w Kodeksie pracy. Jakie konkretnie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Najważniejsze zasady BHP w zakładzie pracy

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP jak założyć działalność

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?

Przede wszystkim pracodawca musi wykonać obowiązki w zakresie BHP. Dotyczy to wszystkich pracowników, bez znaczenia czy są zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenia czy o dzieło. Oprócz tego dotyczy to innych osób przebywających w zakładzie pracy, np. dostawcy, klienta, organów kontrolnych. Jednym z najważniejszych obowiązków jest ochrona zdrowia i życia pracowników i osób przebywających w zakładzie pracy przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na:

  • usunięcie defektów, niedopracowanych rzeczy,
  • wykonać zalecenia oraz decyzje wydane przez społecznego inspektora pracy,
  • dostosowanie ochrony zdrowia i życia pracownic będących w ciąży bądź karmiących piersią, młodocianych pracowników oraz pracowników niepełnosprawnych,
  • przestrzeganie w firmie przepisów BHP.

Oprócz tego pracodawca musi poinformować pracowników o zagrożeniach jakie mogą być w związku z wykonywana pracą, a także o zasadach postępowania w razie pojawienia się awarii lub sytuacji zagrażającej zdrowiu oraz życiu.

Jak łatwo się domyśleć, koszty jakie ponosi pracodawca w zakresie BHP musi pokryć sam. Oznacza to, że odciąganie od wypłaty pracowników rzeczy związanych z działaniem lub poprawieniem zasad BHP jest niezgodne z prawem.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP jak założyć działalność

Obowiązki pracodawcy z zakresie szkoleń BHP

Podczas zatrudnienia nowego pracownika wymagane jest, aby pracodawca zorganizował szkolenie BHP. Wliczane jest do czasu pracy, a jego koszty ponosi pracodawca. Niestety bardzo często pracodawcy omijają to szkolenie, najczęściej w sytuacji, gdy praca polega na wykonywaniu lekkich zadań. Niestety nie jest to dobre. Bez względu na wykonywane zadania szkolenie BHP jest ważne, ponieważ pracownik dowie się wiele rzeczy związanych z jego stanowiskiem. W razie pojawienia się sytuacji awaryjnej, będzie wiedział jak zareagować oraz postapić.

Czytaj  Ulga na start- kto może z niej skorzystać ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jednoosobowa firma - co musisz wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *