Zasady BHP jasno określają w jaki sposób ma postępować pracownik podczas wykonywania własnych obowiązków. Oprócz tego, zapisy regulują w jaki sposób trzeba urządzić miejsce pracy. Co sprawia, że wpływa to na zminimalizowanie lub wyeliminowanie ryzyka wypadku w pracy bądź chorób zawodowych. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jakie są najważniejsze zasady BHP w zakładzie pracy.

Przeczytaj o: Kiedy kontrola podatkowa może odbyć się bez zapowiedzi?

Najważniejsze zasady BHP w zakładzie pracy jak założyć działalność

Gdzie zawarte są przepisy BHP?

Zasady BHP są określone przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. A także w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Najważniejsze zasady BHP w zakładzie pracy

Przed rozpoczęciem pracy, pracownik powinien zostać zapoznany z przepisami BHP obecnymi w danym zakładzie pracy. Oprócz tego powinien odbyć szkolenie BHP, co wynika z obowiązku pracodawcy.

W tym artykule przyjrzę się najważniejszym tematom dotyczącym zasad BHP, które są obecne praktycznie w każdym przedsiębiorstwie.

Stanowisko pracy

Osoba zatrudniająca ma obowiązek, a by zapewnić pracownikowi czyste oraz bezpieczne (czyli niezagrażające życiu oraz zdrowiu) miejsce do pracy, ale także pomieszczania. Stanowisko powinno być dostosowane do potrzeb psychofizycznych danej osoby.

Zagrożenia

Pracodawca ma obowiązek, aby poinformować pracownika o wszelkich niebezpieczeństwach, które wynikają z pracy na określonym stanowisku. Oprócz tego musi przedstawić procedurę postępowania w przypadku, gdy pojawi się sytuacja zagrożenia.

Wykonywanie poleceń osoby przełożonej

Każdy pracownik musi wykonywać swoje obowiązki tak, aby nie narażać swojego zdrowia oraz innych osób. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wymóg wykonania danej rzeczy jest sprzeczny z zasadami BHP lub wykonanie jej może narazić swoje zdrowie oraz osób innych.

Najważniejsze zasady BHP w zakładzie pracy jak założyć działalność

Znaki w zakładzie pracy

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest umieszczenia w zakładzie znaków informacyjnych, ostrzegawczych, zakazu oraz nakazu. Z kolei pracownicy maja obowiązek, aby ich przestrzegać.

Czytaj  Zawarcie i elementy umowy o pracę na okres próbny

Odzież ochronna

W przypadku niektórych stanowisk swoją prace należy wykonywać w odzieży ochronnej. Za jej zapewnienie odpowiada pracodawca. Może to być: fartuch, kask, rękawice, odpowiednie obuwie, nauszniki przeciwhałasowe, okulary.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Umowa zlecenia - najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *