W firmie swoje prawa oraz obowiązki posiada zarówno pracodawca jak i pracownik. Osoba zatrudniona wyraża chęć do wykonywania określonych obowiązków, ale tym samym nabywa prawo do konkretnych świadczeń lub korzyści. Wszystko uregulowane jest m.in w Kodeksie pracy, przepisach BHP lub regulaminie pracy. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jakie są prawa oraz obowiązki pracownika.

Przeczytaj o: Podstawowe prawa każdego przedsiębiorcy

Prawa i obowiązki pracownika jak założyć działalność

Jakie prawa ma pracownik?

Kodeks pracy opisuje zatrudnienie, które odbywa się poprzez podpisanie umowy o pracę. A w przypadku umów cywilnoprawnych, czyli umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Wracając do Kodeksu pracy, każdy pracownik ma prawo do:

 • przerw w pracy,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia umowy,
 • wypoczynku, czyli urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy, urlop na żądanie,
 • urlopu, który ma związek z byciem w ciąży i opieką nad dzieckiem (urlop macierzyński, urlop tacierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy),
 • urlopu bezpłatnego oraz powrotu po nim do pracy,
 • odmówienia wykonywania zadań wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
 • powstrzymania się do pracy, jeśli jej warunki nie spełniają przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub są bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia lub życia.
Prawa i obowiązki pracownika jak założyć działalność

Prawa i obowiązki pracownika – Jakie obowiązki ma pracownik?

Obowiązki pracownika reguluje przede wszystkim Kodeks pracy. Jego zapisy regulują oraz ustalają, jakie obowiązki ma każdy zatrudniony pracownik, czyli jest to obowiązek do:

 • wykonywania pracy sumiennie oraz starannie i tym samym stosowanie się do poleceń przełożonego, które mają związek z wykonywaną pracą (nie dotyczy to sytuacji, gdy są niezgodne z przepisami prawa lub umowy o pracę),
 • przestrzegania czasu pracy ustalonego w przedsiębiorstwie,
 • przestrzegania regulaminu pracy,
 • dbania o dobro zakładu pracy, chronienia jego mienia,
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę (dotyczy to sytuacji, gdy pracownik podpisuje klauzulę poufności, ale także gdy tego nie zrobił, zachowanie tajemnicy zawsze jest obowiązkowe),
 • przestrzegania przepisów, a także zasad bezpieczeństwa pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • przestrzegania w miejscu pracy zasady dobrego współżycia społecznego.
Czytaj  Czy jest możliwe zawarcie umowy o pracę bez okresu próbnego?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kiedy i na jakich zasadach można wziąć urlop bezpłatny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *