jak założyć działalność

Przedsiębiorcy posiadają szereg obowiązków, które wynikają z prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Oprócz tego, mają także do dyspozycji wachlarz praw oraz przywilejów, z których mogą skorzystać. Jednakże nie wszyscy mają świadomość ich istnienia. Z tego powodu, w poniższym artykule wymieniliśmy podstawowe prawa każdego przedsiębiorcy. Przeczytaj artykuł do końca.

Podstawowe prawa każdego przedsiębiorcy jak założyć działalność

Ulga na start

Jest to ulga dla osób, które otwierają swoją pierwszą firmę lub od czasu zamknięcia lub zawieszenia ostatniej minęło 5 lat. Zwalnia ona z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS przez 6 pierwszych miesięcy. Biorąc pod uwagę wysokość składek, to prawo pozwala na rozkręcanie firmy bez obawy o brak funduszy na opłacenie ZUS.

Więcej o uldze na start przeczytasz w naszym artykule Ulga na start- kto może z niej skorzystać ?

Podstawowe prawa każdego przedsiębiorcy – 40 euro od dłużnika

Każdy wierzyciel, który spełnił swoje świadczenia, ale nie otrzymał zapłaty w określonym terminie ma prawo do zadośćuczynienia w postaci rekompensaty w wysokości 40 euro (wierzyciel nie musi przy tym ponieść żadnej szkody). Dotyczy to każdej nieterminowo opłaconej faktury. Zapisy mówiące o tym, można znaleźć w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Odsetki za opóźnienie

To kolejna, poza wspomnianym wyżej 40 euro rekompensata za opóźnienie w płatności. Przedsiębiorca ma prawo naliczyć odsetki, które wynoszą 9,5% w stosunku rocznym, czyli są o 2,5% wyższe niż odsetki ustawowe. Opóźnienie naliczane jest od pierwszego dnia zwłoki.

Podstawowe prawa każdego przedsiębiorcy jak założyć działalność

Podstawowe prawa każdego przedsiębiorcy – Zasada in Dubio Pro Negotiator

Jest to zasada, która mówi, iż każda wątpliwość ma być osądzana na korzyść właściciela firmy. Przepisy jasno mówią, że w przypadku postępowania przed organem administracji publicznej, dotyczącego nałożenia na przedsiębiorcę obowiązku, ograniczenia lub odebrania uprawnienia, gdy pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy.

Czytaj  Leasing sprzętu IT

Sanacja przedsiębiorstwa

Czasem przytrafia się sytuacja, że kondycja finansowa firmy nie wypada najlepiej i przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne. W takich okolicznościach, przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o tzw. Postępowanie sanacyjne. Pozwoli ono na zawarcie nowych umów, aby spłacić swoje wierzytelności.

Przeczytaj o: Jak chronić się przed wyłudzeniem danych?

Jak budować pozytywną historię kredytową?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak wysłać pismo do urzędu przez internet?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *