Aport przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, często zmieniają jej formę. W wielu przypadkach dotychczasowe przedsiębiorstwo jest restrukturyzowane i przystosowane do innej dziedziny. Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu, wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rozważa zmianę formy prawnej. Zmiana ta może nastąpić na jeden z kilku sposobów. Aport przedsiębiorstwa do spółki stanowi jedną z możliwych opcji dokonania takiej zmiany. Wybór odpowiedniej drogi powinna poprzedzać analiza prawna, ale także podatkowa. W praktyce, reorganizacja formy prowadzenia działalności gospodarczej często następuje w drodze wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Rekrutacja zdalna – o co zadbać?

Pojęcie przedsiębiorstwa

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji przedsiębiorstwa i odsyłają w tym względzie do przepisów prawa cywilnego. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo zdefiniowano jako zorganizowany zespół czynników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  5. koncesje, licencje i zezwolenia;
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  8. tajemnice przedsiębiorstwa;
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Faktoring a rodzaj kontrahenta

Aport – co to takiego?

Wkład do spółki z o.o. może mieć charakter zarówno pieniężny, jak i niepieniężny (tzw. aport). W praktyce zdarza się również, że wspólnik pokrywa swoje udziały częściowo wkładem pieniężnym, a częściowo niepieniężnym (jest to tzw. wkład mieszany). Ustawa Kodeks spółek handlowych nie zawiera definicji legalnej wkładu niepieniężnego, a katalog praw, które mogą być jego przedmiotem jest uznawany za otwarty. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aport) może być w szczególności przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Czytaj  Spółka kapitałowa a spółka osobowa
Aport przedsiębiorstwa  – czyli co?
Aport przedsiębiorstwa – czyli co?

Aport a przekształcenie

Obie ze wskazanych transakcji prowadzą do tego samego skutku – przedsiębiorca jednoosobowy staje się wspólnikiem spółki z o.o. Jednakże sformalizowana procedura przekształcenia ma jeszcze jeden skutek. Mianowicie, powoduje ona tzw. sukcesję uniwersalną praw i obowiązków. Spółka z o.o. wstępuje zatem we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną. Natomiast aport nie daje takiego skutku!

O ile zatem przeniesienie wierzytelności przedsiębiorstwa możliwe byłoby na mocy umowy między przedsiębiorcą a spółką z o.o., to do przeniesienia zobowiązań konieczna jest także zgoda wierzyciela. Jednakże z drugiej strony wniesienie przedsiębiorstwa może nastąpić do spółki już istniejącej, a wnosząca je osoba fizyczna nie musi być jej jedynym wspólnikiem.

Warte uwagi: Cyberbezpieczeństwo – czyli co?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Na ile można zawiesić działalność gospodarczą?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kiedy jest potrzebna wycena do leasingu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *