Jak zatrudnić cudzoziemca przy zbiorach ?

Wielu polskich rolników decyduje się na przyjęcie do pracy przy zbiorach warzyw i owoców obywateli z innych państw. Przede wszystkim mówimy tu o wschodnich sąsiadach Polski – Ukrainy i Białorusi. Duże ułatwienie w zatrudnieniu przy zbiorach wprowadziły przepisy z 2018 roku. Jak zatrudnić cudzoziemca przy zbiorach ? Przeczytaj proszę artykuł.

Umowę o pomocy przy zbiorach uregulują przepisy o ubezpieczeniach społecznych dla rolników. Umowa mówi jasno że pomocnik rolnika świadczy pomoc przy zbiorach warzyw i owoców oraz chmielu, tytoniu czy roślin zielarskich. Co więcej pomocnik wykonuje pracę w gospodarstwie rolnika. Co ważne umowę zawieramy na określony czas

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kiedy warto zmienić formę działalności?

Umowa o pracy przy zbiorach – jak ją zawrzeć ?

Jak zatrudnić cudzoziemca przy zbiorach ? – Umowa o pracy przy zbiorach jest umową cywilnoprawną. Jest wyłączona spod przepisów kodeksu pracy. Wszelkie kwestie sporne reguluje zatem kodeks cywilny. Każda ze stron może wypowiedzieć taką umowę. Warto zaznaczyć że zakres obowiązków zawartych w takiej umowie jest przede wszystkim znacznie ograniczony. Pomocnik rolnika na jej podstawie ma obowiązek zbierać warzywa i owoce. Co więcej usuwa zbędne części roślin i sortuje oraz klasyfikuje zbiory. Pomocnik przygotowuje także zbiory do transportu. Osoba zatrudniona na podstawie takiej umowy wykonuje także inne czynności związane ze zbiorami. Umowę można zawrzeć tylko na okres 180 dni. Co ważne pomocnik musi przedstawić rolnikowi oświadczenie o liczbie dni, przepracowanych u innego rolnika. Rolnik ma obowiązek zapewnić odpowiednie narzędzia niezbędne do wykonywanej pracy. Ponadto musi wypłacić wygrodzenie.

Jak zatrudnić cudzoziemca przy zbiorach ? – ubezpieczenie

Pomocnik rolnika ma obowiązek być objętym ubezpieczeniem. Pomocnika rolnik ubezpiecza w KRUS. Musi zgłosić pracownika do ubezpieczenia w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem pracy. Ubezpieczenie obejmuje: ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Co ważne jest ograniczone do jednorazowego odszkodowania. Jeśli pomocnik ulegnie wypadkowi przy zbiorach lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczeniu podlega przede wszystkim także rolnicza choroba zawodowa. Składkę rolnik opłaca do 15 dnia każdego miesiąca – za poprzedni miesiąc

Czytaj  Progi unijne 2022 w zamówieniach publicznych

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak ustanowić pełnomocnika i jakie ma on uprawnienia?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak udokumentować trudną sytuację finansową ZUS ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *