Kim jest rezydent długoterminowy w UE

Kim jest rezydent długoterminowy w UE i jakie są korzyści z posiadania takiego statusu. Rezydent długoterminowy ma prawo pracować w Polsce. Co więcej może otworzyć własną firmę na tych samych zasadach co obywatele polscy. Aby uzyskać status rezydenta długoterminowego musisz spełnić szereg wymagań. Pierwszym i najważniejszym z nich jest zamieszkiwanie w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat. Co ważne musisz mieć stałe, stabilne, udokumentowane źródło dochodu. Źródło dochodu musi wystarczać na utrzymanie w Polsce siebie i rodziny. Rezydent musi także być objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Ważna jest też udokumentowana znajomość języka polskiego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Płatna i niepłatna przerwa w pracy

Status rezydenta długoterminowego w UE dla Twojego dziecka

Naturalnie wniosek o nadanie statusu rezydenta Twojemu dziecku składa rodzic lub opiekun Prawny. Co ważne jeśli dziecko ma więcej niż 6 lat również musi przyjść do urzędu. Co więcej w przypadku dzieci do 16 roku życia opłata za wydanie karty pobytu wynosi 25 zł.

Kim jest rezydent długoterminowy w UE? – jakie dokumenty złożyć ?

  • Wypełniony prawidłowo formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Cztery aktualne fotografie
  • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość
  • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym obcokrajowiec będzie przebywał (za tytuł prawny nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.)

Jaki jest Twój status po złożeniu wniosku ?

Jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta  trakcie legalnego pobytu i wniosek ten nie zawierał żadnych braków. – Wojewoda zamieści w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdzi złożenie wniosku.  Twój pobyt będzie więc legalny od momentu złożenia wniosku, aż do wydania decyzji. Pamiętajmy jednak, że odcisk stempla nie uprawnia obcokrajowców do podróżowania poi strefie Schengen. Jeśli cudzoziemiec chce wyjechać do kraju objętym obowiązkiem wizowym musi ją uzyskać.

Czytaj  Jak zatrudnić cudzoziemca przy zbiorach ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Przekształcenie spółki - co zyskasz ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Dotacja na działalność gospodarczą - z PUP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *