Przedsiębiorca zajmujący się wykonywaniem usług ciągłych musi dobrze ustalić, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Czym są usługi ciągłe? Jak właściwie określić moment rozliczania podatkowego? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego.

Usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego jak założyć działalność

Czym są usługi ciągłe?

Niestety nie ma żadnych przepisów jasno definiujących czym są usługi ciągłe. Jednakże wiele organów podatkowych oraz sądów administracyjnych orzekło jak należy to rozumieć. Cechą usługi ciągłej jest to, że świadczenia w ramach tej usługi trwają dłuższy czas oraz tworzą funkcjonalną całość. Natomiast upływ pewnego okresu nie pozwala za uznanie usługi za wykonaną pomimo jej dalszego świadczenia. Praktycznym przykładem usługi ciągłej są np.:

  • umowa najmu, dzierżawy,
  • umowa leasingu,
  • dostawa energii.

Za usługi ciągłe można uznać także wykonywanie stałej obsługi księgowej, prawnej lub comiesięcznej obsługi biurowej, w których ustalono, iż miesiącem rozliczeniowym dla wykonanych usług będzie np. miesiąc kalendarzowy.

Kiedy powstaje moment powstania przychodu?

Aby dobrze rozliczyć podatek dochodowy należy prawidłowo określić moment powstania przychodu. Za dzień jego powstania trzeba uznać:

  • wykonania usługi całościowo lub częściowo lub
  • dzień wydania rzeczy lub
  • zbycia prawa majątkowego.

Odbyć się to musi nie później niż w dniu:

  • wystawienia faktury,
  • uregulowania należności.

Wskazana wyżej reguła jest stosowana do przeważającej większości wypracowanych przychodów w przedsiębiorstwie. Jednakże jak łatwo się domyśleć nie do wszystkich.

Usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego jak założyć działalność

Usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, określono kiedy powstaje moment powstania przychodu podczas wykonywania usług ciągłych. Jest to zapis wskazujący, że w sytuacji, gdzie obie strony ustanowiły, iż wskazana usługa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych, to za dzień powstania przychodu ustala się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Musi być on określony w umowie bądź na fakturze. Z zastrzeżeniem, że musi się to odbyć co najmniej raz w roku. Oznacza to, że świadczenie usług ciągłych w miesięcznych okresach rozliczeniowych, obowiązek podatkowy występuje w ostatnim dniu każdego miesiąca. Jeżeli okresem rozliczeniowym jest kwartał, to obowiązek powstaje pod koniec jego trwania, jednakże nie może się to odbyć później niż na koniec roku danego roku podatkowego.

Czytaj  Jakie są możliwości kredytu dla firmy jednoosobowej? CZ. 1

Przeczytaj o: Kiedy kontrola podatkowa może odbyć się bez zapowiedzi?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Faktoring a rodzaj kontrahenta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *