Estoński CIT wprowadzono w Polsce w 2021 roku. Opiera się na przesunięciu w czasie pobrania należnego podatku dochodowego, co miało spowodować opłacanie podatku CIT w odpowiedniej wysokości. Z powodu zainteresowania zbyt małej ilości spółek, które chciały przejść na ten system, Polski Ład zakłada zmiany w estońskim CIT. Wprowadzone zostaną uproszczenia, które pozwolą na zachęcenie większej ilości podatników na przejście na tem system, zwanym ryczałtem od dochodów spółek. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Polski Ład Zmiany w estońskim CIT jak założyć działalność

Początkowy sposób działania estońskiego CIT-u

Estoński CIT wprowadzono z przeznaczeniem dla małych i średnich spółek kapitałowych, spółek z o. o., akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych. Aby skorzystać z niego trzeba było spełnić wiele wymogów. Jednym z nich było posiadanie wyłącznie udziałowców będących osobami fizycznymi. Kolejnym — nie przekraczanie przychodów przekraczających 100 milionów rocznie. Oprócz tego spółka nie może być udziałowcem innego podmiotu i musi zatrudniać co najmniej 3 osoby, które nie są udziałowcami. Przychody pasywne spółki nie mogą być wyższe od przychodów z działalności operacyjnej. Ponadto musi przeznaczać pieniądze na inwestycje. Aby móc przejść na estoński CIT, trzeba było spełnić wszystkie wymienione wyżej wymogi.

Polski Ład Zmiany w estońskim CIT jak założyć działalność

Polski Ład — Zmiany w estońskim CIT

Zmiany w estońskim CIT będą dotyczyć wielu kwestii. Zostaną wprowadzone ułatwienia lub uchylone pewne wymogi. Najważniejszą zmianą jest brak konieczności posiadania rocznych przychodów nie przekraczających 100 milionów złotych. Możliwe będzie rozliczanie VAT-u kwartalnie, ale tylko w sytuacji, że w poprzednim roku podatkowym wartość samej sprzedaży nie przekroczy 4 mln euro. Bardzo korzystną zmianą w estońskim CIT ma być obniżenie stawek podatku. Obecnie mały podatnik rozlicza się według stawki 10% lub 15%, a duży — 20% lub 25%. Nowe stawki będą przede wszystkim ujednolicone i będą wynosić 10% dla małych oraz 20% dla dużych przedsiębiorstw. Poza tym obniżeniu ulegnie należny PIT o 70% lub 90% opłaconego CIT. Przeznaczone to będzie dla wspólników otrzymujących dywidendę. Natomiast anuluje się wymóg ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Czytaj  Polski Ład — zmiany we wspólnym rozliczaniu z małżonkiem

Przeczytaj o: Polski Ład — niższy limit płatności gotówkowych

Polski Ład — jaka będzie wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład - Dla kogo obowiązkowe terminale płatnicze?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *