Kontrolę celno-skarbową przeprowadza się, aby wykryć przestępstwa podatkowe oraz celne. W marcu 2017 roku przeprowadzono reformę, która wyodrębniła dwa rodzaje kontroli. Jedną z nich jest kontrola podatkowa, prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Natomiast drugą — kontrola celno-skarbowa, dokonywana na podstawie przepisów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jak wygląda i co obejmuje kontrola celno-skarbowa? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Co obejmuje kontrola celno-skarbowa?

Zakres obszarów przedsiębiorstwa oraz podatnika, które mogą zostać skontrolowane jest bardzo szeroki. Przede wszystkim zadaniem inspektorów sprawdzających działalność gospodarczą pod kątem celno-skarbowym jest przebadanie czy przestrzega się wielu różnorodnych przepisów. Głownie prawa podatkowego, ale również innych przepisów, które prowadzą do najczęstszych nadużyć. Ustawa o KAS wskazuje obszary, które podlegają uważnej kontroli. A zatem sprawdza się także przestrzeganie prawa celnego, dewizowego, przepisów o wywozie i przywozie towarów, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, posiadaniu automatu do gier hazardowych. Oprócz tego, wspomniana wyżej ustawa wskazuje zarówno miejsca jak i przedmioty do szczególnej kontroli. Są to m.in. :

 • przesyłki pocztowe,
 • ruch drogowy,
 • paliwa w zbiorniku przewozowym,
 • produkcja oraz handel automatami do gry.

Gdzie przeprowadza się kontrolę celno-skarbową?

Kontrolę celno-skarbową można przeprowadzić w wielu miejscach. Wszystko zależy od zaistniałej potrzeby. Może się to odbyć w:

 • zakładzie pracy,
 • miejscu zamieszkania,
 • w lokalizacji związanej z działalnością kontrolowaną,
 • miejscu prowadzenia księgowości lub przechowywania ksiąg rachunkowych,
 • urzędzie celno-skarbowym lub jego oddziale,
 • na przejściu granicznym,
 • na terenie całego kraju.

Jakie uprawnienia ma osoba kontrolująca?

Osoba przeprowadzająca kontrolę ma prawo do:

 • wstępu do mieszkania lub domu przedsiębiorcy,
 • wstępu do siedziby przedsiębiorcy,
 • żądania pokazania wszelkich dokumentów,
 • sporządzania z dokumentów odpisów, kopii,
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • wezwania i przesłuchania kontrolowanego, pracowników, świadków.

Czy kontrola celno-skarbowa jest zapowiedziana wcześniej?

Nie istnieje przepis, który nakazuje zawiadomienie podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. W związku z próbą odkrycia przestępstw podatkowych lub celnych, organ przeprowadzający kontrolę celno-skarbową zazwyczaj nie informuje o tym. Wynika to z chęci uniknięcia np. usuwania dokumentów, towaru.

Czytaj  Kiedy kontrola podatkowa może odbyć się bez zapowiedzi?

Jak wygląda i co obejmuje kontrola celno-skarbowa? – Jak długo trwa kontrola?

Ustawa nie wskazuje ile czasu powinna lub maksymalnie może trwać kontrola celno-skarbowa. Zasadniczo sprawdzenie dokumentacji oraz towaru zajmuje do 3 miesięcy. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, gdzie kontrola trwa całymi miesiącami a nawet latami.

Przeczytaj o: Jakie organy mogą przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak przygotować się do zawarcia umowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *