Powodem wprowadzenia praw konkretnym instytucjom do wydania zakazu prowadzenia firmy, wynika m. in. z potrzeby wyeliminowania z obrotu gospodarczego nieuczciwych podmiotów. Kiedy przedsiębiorca może dostać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? Kto może podjąć taką decyzję? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Kiedy przedsiębiorca może dostać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jak założyć działalność

Kiedy przedsiębiorca może dostać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Jednym z podstawowych praw przysługującym obywatelowi jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Można te prawa ograniczyć, jednakże podatnik musi spełnić odpowiednie przypuszczenia i podejrzenie, które zostało doprecyzowane w aktach prawnych. Dotyczy to wszelkich wyłudzeń oraz oszustw nie tylko podatkowych. Innym powodem, dla którego można nałożyć zakaz prowadzenia działalności jest sytuacja, gdy podatnik nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Dzieje się to, gdy przedsiębiorca znajdzie się w stanie niewypłacalności. Ma na to 30 dni liczonych od daty tego powstania. Dotyczy to zarówno osób fizycznych prowadzących działalność jak i spółki.

A zatem powodem zakończenia działalności gospodarczej może być:

  • niezłożenie terminowo wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • ukrywanie majątku,
  • ukrywanie, zmienianie treści lub niszczenie ważnych dokumentów np. księgi rachunkowe,
  • nie wypełnianie obowiązków nałożonych przez sąd podczas postępowania upadłościowego,
  • podejrzenie o popełnienie przestępstwa podatkowego lub skarbowego.

Kto wydaje zakaz prowadzenia działalności?

Jedynym organem uprawnionym do wydania orzeczenia zakazującej prowadzenie działalności jest sąd.

Kiedy przedsiębiorca może dostać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jak założyć działalność

Kto może złożyć wniosek o zakaz prowadzenia działalności?

Najczęściej taki wniosek bywa składany przez wierzycieli. Jednakże samo złożenie wniosku nie spowoduje wydania zakazu. Taki wniosek może złożyć także m. in. urząd skarbowy, ZUS, Prezes UOKiK, syndyk, prokurator. Każdy z wymienionych organów lub osób będzie kierował się innymi powodami. Oznacza to, że prokurator będzie uczestniczył w sprawie, jeśli wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie karne z powodu działań niezgodnych z prawem. Natomiast przesłanka ZUS lub urzędu skarbowego mogą być zaległości w opłacaniu składek oraz podatków.

Czytaj  Co nowego we franczyzie ?

Ile obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

W zależności od podjętej przez sąd decyzji, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może trwać o 1 roku do 10 lat.

Przeczytaj o: Wynagrodzenie wypłacone w obcej walucie — Czy zgodne z prawem?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Urlop a zatrudnienie w dwóch firmach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *