Dodatek za godziny nocne

Nie wszyscy pracownicy wykonują swoje obowiązki zawodowe w standardowych godzinach pracy, np. między 08.00 a 16.00. Niektórzy muszą też pracować w nocy – regularnie lub tylko okresowo. Jednakże praca w godzinach nocnych powinna być rekompensowana przez pracodawców dodatkiem do wynagrodzenia. Ponadto ten przysługuje każdemu zatrudnionemu i to niezależnie od tego, jaką pracę on wykonuje. Dodatkowo jego wysokość stale się zmienia i zależy od stawki minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Dodatek za godziny nocne wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym (3 010,00 zł brutto w 2022 r.). Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Wcześniejsza spłata pożyczki – warto?

Czym jest dodatek za godziny nocne?

Aby dowiedzieć się, komu przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej, najpierw należy zdefiniować, czym jest wykonywanie obowiązków zawodowych w nocy. Dodatkowo stosowne zapisy w tej kwestii można znaleźć w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 151(7) Kodeksu pracy pora nocna obejmuje okres między godziną 21:00 a 7:00. Ponadto pracodawca zobowiązany jest określić regulaminie zakładu pracy porę nocną. Jednakże wyjątek stanowi zasada odnosząca się do przedsiębiorców, na których nie został nałożony obowiązek sporządzania regulaminu przedsiębiorstwa. W takim przypadku pracodawca zobligowany jest do poinformowania pracowników o porze nocnej w informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia.

Dodatek do godzin nocnych powinien więc być wypłacany wszystkim pracownikom, którzy wypełniają swoje obowiązki w wyznaczonej porze nocnej. Ponadto otrzymuje się go za każdą przepracowaną godzinę w tym okresie. Nie ma więc znaczenia, czy pracownik pracuje w nocy przez 8, 4 czy tylko 1 godzinę – w każdej sytuacji przysługuje mu dodatek, który odpowiada czasowi wykonywania pracy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Czytaj  Działalność w formie spółki z o.o.

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Dochodzenie pozwem roszczeń dodatkowych między przedsiębiorstwami

Przeczytaj także: VAT od usług finansowych

Dodatek za godziny nocne – oblicz

MiesiącLiczba godzin pracyObliczenia wysokości dodatku nocnegoDodatek nocny za 1 godzinę pracy (brutto)Dodatek nocny za 1 godzinę pracy (netto)
sierpień1763010 zł : 176 × 20%3,42 zł2,69 zł
wrzesień1763010 zł : 176 × 20%3,42 zł2,69 zł
październik1683010 zł : 168 × 20%3,58 zł2,81 zł

Jednakże podane stawki dotyczą jednej godziny pracy. Żeby obliczyć dodatek nocny np. w skali miesiąca, musisz pomnożyć jego wysokość przez liczbę przepracowanych godzin nocnych w tym okresie.

Zakaz pracy w nocy

Dodatkowo przepisy prawa pracy ustanawiają zakaz pracy w nocy dla niektórych pracowników. Należą do nich:

  1. młodociani oraz kobiety w ciąży,
  2. pracownicy opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba że pracownik wyrazi na to zgodę),
  3. pracownicy niepełnosprawni (chyba że lekarz wyrazi na to zgodę).

Odmowa pracy w godzinach nocnych

Jednakże w niektórych przypadkach istnieje możliwość odmowy pracy w godzinach nocnych. Dzieje się tak w przypadku rodziców opiekujących się dziećmi do lat 4. Te osoby mogą odmówić pracy, lecz jeśli chcą, mogą również się na nią zgodzić. Pracownik może również odmówić gdy:

  • praca w porze nocnej byłaby sprzeczna ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa pracodawcy lub zasadami współżycia społecznego;
  • ponadto, warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika.

Są to jednak bardzo ograniczone przypadki, ponieważ w większości sytuacji odmowa nie będzie możliwa, a niestawienie się do pracy może zostać uznane za niesubordynację.

Warte uwagi: Pracownik młodociany – warto wiedzieć

Czytaj  Jak wygląda zakończenie współpracy wspólników?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Opłaclaność Emisji publicznej akcji - Opoczno S.A.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest poręczenie cywilne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *