Brak świadectwa pracy i co dalej ?

Zdarza się, że kilkakrotnie w życiu zmieniamy pracę. zakończenie pracy w firmie powinno skutkować wydaniem świadectwa pracy przez dział kadr. Jakie są konsekwencje nie wydania świadectwa pracy ? Nad tym zastanowimy się w dzisiejszym artykule. – Brak świadectwa pracy i co dalej ?

Brak świadectwa pracy i co dalej ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Urlop na żądanie – zasady

Zgodnie kodeksem pracy to właśnie świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym, że zakończyliśmy współpracę z konkretnym pracownikiem. Co więcej świadectwo pracy musi zawierać konkretne informacje o przebiegu zatrudnienia pracownika. W jego treści powinny się znajdować zapiski informujące o:

  • co ważne okres zatrudnienia pracownika
  • wymiarze etatu oraz rodzaju stanowiska,
  • trybie rozwiązania umowy o pracę albo okoliczności, które doprowadziły do jej wygaśnięcia,
  • liczbie dni wykorzystanego urlopu. Jest to informacja konieczna, bo kolejny pracodawca musi wiedzieć jak naliczyć urlop
  • liczbie dni, w których pracownik pobierał wynagrodzenie chorobowe,
  • okresie korzystania z urlopu bezpłatnego i przyczynie pozwolenia na jego przejście.

Przeczytaj o: Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym?

Brak świadectwa pracy i co dalej ? –

Co grozi pracodawcy ?

Pamiętaj, że jeśli nie wydasz świadectwa pracy, pracownik może złościć ten fakt do do Sądu Pracy. Kara grzywny za takie przewinienie jest bardzo dotkliwa, wynosi od 1000 zł do nawet 30000 zł. Co więcej dostaniesz upomnienie, organ zobowiąże Cię do natychmiastowego wydania dokumentu. Dla przypomnienia dodajmy, że jeśli pracownik w dniu wygaśnięcia umowy o pracę nie przebywa na terenie zakładu pracy,musisz wysłać dokument pocztą. Najlepiej zrobić to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Brak świadectwa pracy i co dalej ?

Kiedy pracownik ma prawo złożyć pozew ?

  • jeśli otrzyma świadectwa pracy w określonym terminie,
  • jeśli dokument zawiera błędy
  • w przypadku chęci otrzymania odszkodowania, które powinno zostać wydane pracownikowi na skutek braku możliwości kolejnego zatrudnienia wynikającego z nieotrzymania świadectwa pracy.
Czytaj  Kim jest rezydent długoterminowy w UE?

Kiedy należy wystawić duplikat świadectwa pracy.

Warto wiedzieć, że w przypadku zagubienia świadectwa pracy pracownik ma prawo zgłosić się do działu kadr byłego zakładu pracy z prośbą o wystawienie duplikatu świadectwa pracy.

Na koniec pytanie – zagadka

Czy pracodawca może wystawić byłemu pracownikowi świadectwo pracy po ponad 30 latach, za okres zatrudnienia, za który nie wystawiono pracownikowi świadectwa pracy?

Zgodnie z 97 § 11 kodeksu pracy

w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jednak dzieje się tak wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W takim przypadku, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Pracodawca może, zatem wystawić pracownikowi świadectwo pracy obejmujące poprzedni okres zatrudnienia, albo wszystkie okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kim jest rezydent długoterminowy w UE?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kim jest rezydent długoterminowy w UE?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *