Wiarygodność kontrahenta

Umowa o pracę na czas nieokreślony to jeden z rodzajów umów o pracę. Jest to umowa, na której pracownikom najbardziej zależy, ponieważ daje pewną stabilizację. Rozwiązanie stosunku pracy reguluje Kodeks Pracy. Zgodnie z art. 30. § 1 kp umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron. Ponadto zakończenie stosunku pracy następuje poprzez:

– oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia

–  oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,

– z upływem czasu, na jaki była zawarta. 

Wyróżniamy następujące rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony. Zgodnie ze zmianami, czwarta umowa o pracę z tym samym pracodawcą automatycznie zwierana jest na nieokreślony. Do tego limitu nie zalicza się umowy na okres próbny. Dodatkowo czas zatrudnienia powyżej 33 miesięcy również skutkuje umową na czas nieokreślony.

Niezależnie od tego czy jesteś pracodawcą czy pracownikiem – warto byś poznał swoje prawa i obowiązki dotyczące wypowiedzenia umowy. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Jednym z rodzajów rozwiązania jest wypowiedzenie. Polega ono na złożeniu przez jedną ze stron oświadczenia skutkującego zakończeniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli wypowiedzenie złoży pracownik, pracodawca może go zwolnić ze świadczenia pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Z kolei jeśli to pracodawca złożył wypowiedzenie, może on wysłać pracownika na urlop, a na pozostały okres zwolnić go ze świadczenia pracy. Dodatkowo pracodawca, wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, zobowiązany jest podać przyczynę wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie nie będzie zgodne z prawem, pracownik ma prawo w ciągu 21 dni odwołać się do sądu pracy.

Czytaj  Auto w leasingu konsumenckim
Umowa na czas  nieokreslony
Umowa na czas nieokreślony a wypowiedzenie

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kiedy warto zmienić formę działalności?

Wypowiedzenie – co powinno zawierać?

Wypowiedzenie najlepiej złożyć na piśmie w dwóch wersjach, tak aby samemu również posiadać potwierdzenie otrzymania pisma przez pracodawcę. Powinno ono zawierać:

  • miejscowość oraz datę,
  • dane pracodawcy i pracownika,
  • informację o wypowiedzeniu umowy wraz z datą jej zawarcia oraz oznaczeniem stron umowy,
  • informację o zachowaniu okresu wypowiedzenia,
  • podpisy obu stron umowy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia, czyli od długości stażu pracy u danego pracodawcy. Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy, co oznacza, że wcześniejsze podlegają zsumowaniu.  Przepis art. 36 §1kp wskazuje konkretny czas trwania okresu wypowiedzenia:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik pracował krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik pracował co najmniej 6 miesięcy.
  • 3 miesiące, jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.

Porozumienie stron

Dopuszczalne jest również umowne skrócenie okresu wypowiedzenia po złożeniu wypowiedzenia przez jedną ze stron na skutek zgodnych oświadczeń woli. Każda ze stron może wystąpić z inicjatywą wcześniejszego terminu rozwiązania umowy. W przepisie ustawodawca zaznacza, że skrócenie okresu wypowiedzenia nie ma wpływu na tryb rozwiązania umowy o pracę.

Warte uwagi: Zakończenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Czytaj  Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Auto w leasingu konsumenckim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *