Wcześniejsza spłata pożyczki

Osoby, które ubiegają się o status bezrobotnego, gdyż zawiesiły prowadzą działalność gospodarczą często starają się również o zasiłek dla bezrobotnych. Niestety ten jednak nie przysługuje każdemu. Warunki uzyskania prawa do zasiłku bezrobotnych, które musi spełnić przedsiębiorca, są nieco odmienne od tych, które dotyczą zwolnionego pracownika. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby poznać odpowiedź na pytanie.

Przeczytaj również: Notatka służbowa – do czego służy?

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych należy do podstawowych świadczeń przysługujących osobom, które pozostają bez pracy. Zgodnie z ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia  przysługują obywatelom polskim poszukującym zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawców zagranicznych. Na warunkach szczegółowo określonych w ustawie wspomniane świadczenia przysługują również cudzoziemcom.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Formy opodatkowania dochodów - Podatek liniowy

Zasiłek dla bezrobotnych – wymogi

Z prawa do zasiłku dla bezrobotnych może skorzystać przedsiębiorca, który złożył wniosek o zawieszenie działalności i okres tego zawieszenia jeszcze nie minął lub przedsiębiorca który złożył już wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji lecz dzień rozpoczęcia działalności jeszcze nie upłynął. Jednakże osoba, która zatrudnia pracowników w swojej firmie nie może skorzystać z zawieszenia działalności a co za tym idzie z prawa do zasiłku.

Przedsiębiorcy, którzy na początku swojej działalności skorzystają ze zwolnienia z opłacania składek, w przypadku zamknięcia firmy w trakcie korzystania z ulgi, nie otrzymają prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Analogicznie wygląda sytuacja przedsiębiorców, którzy opłacali tzw. ZUS preferencyjny. Dzieje się tak, ponieważ zasiłek dla bezrobotnych przysługuje w przypadku odprowadzania składek od co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Czytaj  Podstawowe cech spółki komandytowej

Aby móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych przedsiębiorca musi także opłacać składkę na Fundusz Pracy. Przepisy nakładają obowiązek jej odprowadzania dopiero od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Prawo do zasiłku otrzymają więc tylko ci przedsiębiorcy, którzy odprowadzali pełne składki, naliczane od co najmniej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zasiłek dla bezrobotnych
Zakończenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku

Zgodnie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, od 1 czerwca 2022 r. wysokość tego świadczenia wynosi:

  • 1 304,10 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
  • 1 024,10 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Dla osoby bezrobotnej, która była zatrudniona krócej niż pięć lat należy się 80 proc. kwoty tego świadczenia, czyli będzie przysługiwać:

  • 1 043,28 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
  • 819,28 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Osoba, która była zatrudniona dłużej niż 20 lat, może liczyć na 120 proc. kwoty zasiłku podstawowego, co daje:

  • 1 564,91 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
  • 1 228,91 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Warte uwagi: Rozliczenie delegacji – nowe stawki

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Faktura wewnętrzna – dokument opodatkowania

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Rodzaje kredytów: kredyt konsumencki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *