Polski Ład 2.0

Egzekucja skarbowa – jakie masz prawa ? Warto pamiętać że nawet jeśli jesteś dłużnikiem masz swoje prawa. To że posiadasz zaległości w zapłacie podatku PIT,CIT,VAT, czy też podatku od nieruchomości nie oznacza wcale, że musisz czuć się przyparty do muru.

Egzekucja skarbowa - jakie masz prawa ?

Po pierwsze upomnienie

Co ważne poborca podatkowy nie może od tak sobie zająć nam rachunku bankowego, czy wynagrodzenia. Zanim zastosuje jakiekolwiek środki egzekucyjne wierzyciel musi najpierw wezwać Cię do dobrowolnego uregulowania zadłużenia na piśmie. W przypadku egzekucji w administracji wierzycielem jest urząd gminy, urząd miasta, które mogą upomnieć się np o niezapłacony podatek od nieruchomości. Wierzycielem może być także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który upomni się o nieuregulowane w terminie składki. Co ważne wierzycielem może być także Poczta Polska jeśli nie zapłacisz abonamentu RTV. Upomnienie musi zawierać przede wszystkim kwotę do zapłaty oraz termin do, którego musisz uiścić opłatę. Co ważne egzekucja może być wszczęta dopiero po upływie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia upomnienia. Bez upomnienia komornik skarbowy nie ma prawa przystąpić do egzekucji.

Sprawdź czy tytuł wykonawczy zawiera wszystkie elementy.

Każdy tytuł wykonawczy, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji skarbowej musi pod rygorem nieważności zawierać pewne obligatoryjne elementy. Co ważne administracja skarbowa nie jest zobligowana, by sprawdzać, czy tytuł wykonawczy jest napisany zgodnie z prawem. zatem to w Twoim interesie jako dłużnika lezy zweryfikowanie czy wszystko jest w porządku.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Formy opodatkowania dochodów - Skala podatkowa

Tytuł wykonawczy zawiera przede wszystkim nazwę wierzyciela. Ponad to dokładne wskazanie Ciebie jako dłużnika. Następnie konieczne jest wskazanie jakiej należności nie zapłaciłeś, wraz z podaniem podstawy prawnej. Naturalnie podaje się też wysokość kwoty i termin zapadalności. Konieczna jest też informacja w jakiej wysokości naliczane są odsetki i informacja jakie to są odsetki.

Konieczne jest także wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń;

Czytaj  Wydatki na samochód w firmie
Egzekucja skarbowa - jakie masz prawa ?


Ponad to tytuł wykonawczy zawiera wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej;
Co więcej wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji. Sprawdź także datę wystawienia tytułu, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela. Konieczne jest także pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu; Sprawdź też czy organ poinformował Cię o przysługującym terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Każdy tytuł wykonawczy zawiera także klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej. Znajdziesz tam informacje o tym jaki środki egzekucyjne zastosuje urząd skarbowy.

Tytuł wykonawczy, kiedy jeszcze można podważyć ?

W artykule “Co może przejąć urząd skarbowy na spłatę zaległego podatku?” pisaliśmy między innymi o tym, że za długi podatkowe odpowiada między innymi współmałżonek. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której dług powstał przed powstaniem wspólności majątkowej. Jeśli zatem dług ma zostać ściągnięty ze wspólnego majątku tytuł wykonawczy musi zostać wystawiony na oboje małżonków inaczej egzekucja jest niezgodna z prawem.

Egzekucja skarbowa - jakie masz prawa ?

Egzekucja skarbowa – jakie masz prawa ? –

Zbyt uciążliwy środek egzekucyjny

Jeżeli uznasz, że organ administracji zastosował wobec Ciebie zbyt uciążliwy środek egzekucyjny możesz wnieść skargę na czynności egzekucyjne. Wnosimy ją do Dyrektora Izby Skarbowej, ale właściwie za pośrednictwem właściwego dla Ciebie urzędu skarbowego. Co ważne samo wniesienie skargi nie wstrzymuje prowadzonej egzekucji. Nie ma ogólnego formularza, ale musisz dokładnie opisać swoją sprawę i podać jakiej czynności ta skarga dotyczy. Wzory takich skarg łatwo znajdziesz w internecie. Warto też wiedzieć, że na postanowienie w sprawie skargi, a także na postanowienie w sprawie oddalenia skargi przysługuje zażalenie. Składamy je za pośrednictwem Izby Skarbowej w do Ministra Finansów w terminie 7 .dni od dnia doręczenia postanowienia.

Czytaj  Opłacalność emisji publicznej akcji - Artman S.A.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Własna firma – dotacje z Unii Europejskiej

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Rejestr akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *