PIT-38

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest to rozwiązanie informatyczne, które wprowadziło Ministerstwo Finansów. Jego celem jest usprawnienie pracy zarówno organów kontroli skarbowej jak i podatkowych, a także utrudnienie wyłudzeń podatkowych. Oprócz tego zadaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest uproszczenie i skrócenie kontroli podatkowej przedsiębiorców. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się o to jest jednolity plik kontrolny.

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny jak założyć działalność

Jak wygląda Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny jest wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania księgowego firmy plikiem, który posiada ustaloną formę (specjalny schemat XML). Znajdują się w nim informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Ponadto przekazanie jego odbywa się wyłącznie w wersji elektronicznej, bezpośrednio z systemu informatycznego firmy do Ministerstwa Finansów. Następnie kieruje się je już do konkretnych urzędów skarbowych.

Jakie są rodzaje JPK?

Wyróżniamy siedem rodzajów JPK, które dotyczą innych obszarów. Należą do nich:

  • JPK_KR – zawiera księgi rachunkowe,
  • JPK_WB – wyciąg bankowy,
  • JPK_MAG – spis magazynu,
  • JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
  • JKP_VA – faktury VAT,
  • JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Każdy z powyższych plików składa się z następujących części:

  • nagłówek – dzięki niemu możliwa jest identyfikacja podmiotu,
  • sekcja merytoryczna – obejmuje informacje o zdarzeniach gospodarczych,
  • sekcja kontrolna – zawiera sumy kontrolne, które pozwalają sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane.
Co to jest Jednolity Plik Kontrolny jak założyć działalność

Kto ma obowiązek składać JPK?

Przekazywanie JPK_VAT od 2018 roku należy do obowiązków wszystkich przedsiębiorców. Dotyczy on zarówno dużych przedsiębiorstw, średnich, małych jak i mikro przedsiębiorców. Należy robić to comiesięcznie bez specjalnego wezwania organu skarbowego. Termin na złożenie JPK_VAT następuje do 25 dnia każdego miesiąca, który następuje po miesiącu za który wysyłamy informacje. Oznacza to, że za miesiąc czerwiec informacja ma zostać przesłana do 25 lipca, a za lipiec – do 25 sierpnia itd. Pozostałe JPK przekazywane są na żądanie organu podatkowego. Wyznaczony maksymalny termin musi znajdować się w otrzymanym wezwaniu, ale nie może być krótszy niż 3 dni od dnia odebrania wezwania. JPK można przekazać na dowolnym nośniku danych, takim jak pendrive, karta pamięci, płyta CD.

Czytaj  Biznes e-commerce - Od czego zacząć ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *