WIBOR

Kredyt konsumencki – pojęcie to definiuje polskie prawo i Ustawa o kredycie konsumenckim. Jego wartość nie może przekroczyć 255 550 zł. O ten rodzaj kredytu mogą starać się tylko osoby fizyczne. Nie może go wziąć przedsiębiorca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jako kredyt konsumencki można traktować kredyt bankowy, pożyczki w SKOK-ach i firmach pożyczkowych, czy kredyt odnawialny.

Jednakże, w takim razie co nie jest kredytem konsumenckim? Przede wszystkim nie można mówić o nim, jeśli stopa procentowa danego kredytu jest niższa niż te, które powszechnie się stosuje. A zatem chodzi o zakupy na raty 0% albo kredyt z dofinansowaniem.

Dodatkowo, kredyt konsumencki udzielają zarówno banki jak i instytucje pozabankowe.
Przy podpisywaniu każdej umowy kredytowej, powinieneś ją dobrze przeanalizować. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Kredyt a pożyczka

Ustawa o kredycie konsumenckim

Podstawą prawną dla kredytu konsumenckiego jest ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Kredyt konsumencki udzielają obecnie różne podmioty, w tym banki, firmy pożyczkowe czy SKOK-i, na podstawie aktualnych przepisów. Zostały one wprowadzone w Polsce w życie z dniem 11 marca 2016 roku. Zmieniły nieco zasady, na jakich jest on udostępniany klientom.

Ustawa została zmodyfikowana. Najważniejszą zmianą było wprowadzenie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu. Do nich zaliczyć należy wszystkie związane z umową o kredyt konsumencki koszty, z wyłączeniem odsetek. Obecnie poza odsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty udzielonego zobowiązania.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Formy opodatkowania dochodów - Podatek liniowy

Co powinna zawierać umowa o kredyt konsumencki?

Umowę kredytu konsumenckiego powinieneś zawrzeć w formie pisemnej. Ponadto instytucja finansująca przed jej zawarciem musi przekazać konsumentowi na trwałym nośniku formularz informacyjny, który zawiera wszystkie dane dotyczące transakcji.

Czytaj  Opłacalność emisji publicznej akcji

Umowa kredytu konsumenckiego powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko konsumenta, jego adres oraz dane kontaktowe
 • nazwę i siedzibę kredytodawcy, a gdy jest on osobą prawną – określenie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy oraz numer w rejestrze,
 • wysokość kredytu,
 • zasady i terminy spłaty kredytu,
 • roczną stopę oprocentowania oraz warunki jej zmiany,
 • opłaty i prowizje oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu, będące elementem całkowitego kosztu zobowiązania, oraz warunki ich zmiany,
 • informację o całkowitym koszcie kredytu,
 • sposób zabezpieczenia, jeżeli umowa je przewiduje, oraz opłaty należne kredytodawcy z tego tytułu,
 • informację o uprawnieniu i skutkach przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta,
 • informacje o terminie, sposobie i skutkach wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przez konsumenta,
 • informację o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu,
 • informację o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz warunki jej zmiany. Dodatkowo informację o innych kosztach ponoszonych przez konsumenta w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.
Rodzaje kredytów: kredyt konsumencki
Rodzaje kredytów: kredyt konsumencki

Cechy kredytu konsumenckiego

Co powinieneś jeszcze wiedzieć, zaciągając kredyt konsumencki?

Na podstawie przedstawionych powyżej informacji można podsumować, że kredyt konsumencki to kredyt udzielony konsumentowi na cele niezwiązane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, odpłatny i udzielony w kwocie do 255 550 zł. Jeśli kwota kredytu jest wyższa, nie jest on uznawany za za kredyt konsumencki.

Oprocentowanie tego zobowiązania regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Ustalono w nim, że oprocentowanie kredytów i pożyczek, w tym kredytów konsumenckich, nie może przekroczyć dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego. Nie ma za to w przypadku kredytu konsumenckiego górnego limitu prowizji pobieranej przez kredytodawcę, choć suma kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć całkowitej kwoty kredytu.

Warte uwagi: Rozliczenie delegacji – nowe stawki

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Czytaj  IBAN — czym jest, kiedy z niego korzystać?

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Polski Ład 2.0 – nadchodzą zmiany

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Umowa przedwstępna kiedy warto ją podpisać ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *