Wcześniejsza spłata pożyczki

Choć pojęcia kredytu oraz pożyczki często używane są zamiennie, w praktyce zobowiązania te różnią się zasadami, podstawą prawną. Ponadto udzielane są przez inne podmioty. Kredyt a pożyczka to tylko pozornie te same produkty finansowe – choć łączy je wiele cech wspólnych, równie wiele dzieli. Najważniejsza różnica dotyczy tego, kto może ich udzielić. Kredytobiorcą zostaje jedynie bank, natomiast pożyczkodawcą – osoba fizyczna lub instytucja będąca właścicielem pożyczanych pieniędzy bądź przedmiotów. Kredyt udzielany jest na podstawie Prawa Bankowego, więc mogą go udzielić wyłącznie instytucje bankowe. Pożyczkę natomiast reguluje Kodeks cywilny, dzięki czemu, może jej udzielić bank, przedsiębiorstwo, a nawet osoba fizyczna. Co to oznacza w praktyce? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Kredyt – podstawowe informacje

Kredyty są mocno nadzorowane przez państwo, co sprawia, że tego typu umowy są bezpieczniejsze, ale również mniej elastyczne i trudniejsze do uzyskania. Banki udzielają kredytów wyłącznie klientom, mającym wysoką i udokumentowaną zdolność kredytową. Posiadanie zdolności kredytowej jest podstawowym warunkiem, który należy spełniać. Banki bardzo wnikliwie sprawdzają, czy wnioskodawca będzie zdolny do spłaty zadłużenia w określonym terminie, biorąc pod uwagę jego dochody oraz dotychczasową historię kredytową.

Jeśli wcześniejsze zobowiązania były regulowane terminowo, bank otrzymuje ważną informację – że ma do czynienia z wiarygodnym klientem. Co do zasady nie ma możliwości, aby klient figurujący w BIK z negatywnym wpisem otrzymał kredyt. Dodatkowo, starając się o kredyt, należy konkretnie sprecyzować, na jaki cel przeznaczone zostaną pieniądze tj. konsumpcyjny, mieszkaniowy, inwestycyjny.

Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt na firmę musi dodatkowo spełnić warunki minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Przeważnie banki udzielają kredytu firmom, działającym od co najmniej roku. Istnieją kredyty na rozpoczęcie działalności, lecz nie każdy bank ma je w swojej ofercie oraz kwoty oferowanych produktów są znacznie niższe od standardowych.

Czytaj  Jaki wpływ ma bank centralny na gospodarkę?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak zapłacić mandat przez internet?

Pożyczka – podstawowe informacje

Umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 720 par. 1, zawierając tego typu umowę “dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości“. Przepisy nie narzucają stronom formy umowy – może ona być nawet ustna – pod warunkiem, że dotyczy ona wartości niższej niż 1 000 zł.

Jak wskazano w powyższym przepisie, przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy. Natomiast przedmiotem umowy pożyczki nie może być rzecz oznaczona co do tożsamości – czyli pewnymi specyficznymi cechami, właściwymi tylko i wyłącznie dla niej. Przykładem jest tu np. samochód o określonym numerze rejestracyjnym.

Pożyczki może udzielić każdy, zarówno bank, jak i osoba prywatna, ale to firmy pożyczkowe są najbardziej popularne. Przyznawalność takich produktów jest znacznie większa, niż przyznawalność kredytów w bankach. Pożyczkę można otrzymać zdecydowanie szybciej i prościej, ale nie oznacza to, że może ją dostać każdy. Tu również należy spełnić pewne wymagania.

Nie wszystkie firmy pożyczkowe posiadają dostęp do informacji zawartych w BIK i mogą wymagać zaświadczenia o zarobkach, choć w przeciwieństwie do banku, bardzo rzadko to robią. Wniosek zawiera jednak prośbę o samodzielne podanie dochodów i zgodę na kontakt z pracodawcą, w celu sprawdzenia danych. Niektóre firmy, akceptują również umowy zlecenie, umowy o dzieło, dochód wypłacany przez ZUS oraz otrzymywane alimenty.

Pożyczki są proste do uzyskania, gdyż nie trzeba posiadać poręczyciela ani zabezpieczenia. Otrzymaną sumę można wydać na dowolny cel.

Czytaj  Leasing – czy to rodzaj kredytu?
Kredyt a pożyczka
Kredyt a pożyczka

Kredyt a pożyczka – podobieństwa

Na pierwszy rzut oka, kredyt i pożyczka to bardzo podobne produkty. Rzeczywiście, dla obu tych rozwiązań można wyznaczyć pewne punkty wspólne.

  • Zarówno kredyt, jak i pożyczka to zadłużenia, które klient zobowiązuje się spłacić na określonych warunkach,
  • Kredyt i pożyczka mogą być spłacane w ratach.
  • Umowa kredytowa oraz pożyczkowa mogą zostać zawarte na piśmie.
  • Oba produkty ograniczone są maksymalną wysokością oprocentowania.
  • Zarówno kredyt, jak i pożyczka mogą zostać zaciągnięte na dowolny cel.
  • Instytucje udzielające finansowania w postaci tych produktów mogą naliczać odsetki za opóźnienie, a także dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Kredyt a pożyczka – różnice

KredytPożyczka
Kto udziela zobowiązanie?bankinstytucja lub osoba fizyczna
Przeznaczenieokreślone w umowiedowolne
Regulacje prawnePrawo BankoweKodeks Cywilny
Rodzaj umowyforma pisemnadowolna – ustana, pisemna
Kosztyprowizja i odsetki określone w umowiemoże być nieodpłatna
Czas trwania proceduryDługikrótki
Tryb spłatyRatalnieJednorazowo lub ratalnie

Warte uwagi: Rozliczenie delegacji – nowe stawki

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Procent składany a lokaty oszczędnościowe i kredyty

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie są przyczyny upadku firm ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *