Portal Rejestrów Sądowych

Rozliczenie delegacji – nowe stawki. 11 maja 2022 roku opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zmienia ono rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Od 2013 roku obowiązuje niezmieniona stawka diety w delegacji za krajowe podróże służbowe. Rozporządzenie przewiduje wzrost nie tylko samej diety, ale i stawki ryczałtów za nocleg oraz za dojazd.

Nowe rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Mam na myśli rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się jak zmieni się rozliczenie delegacji z nowymi stawkami.

Przeczytaj również: Grupa VAT – nowa kategoria podatnika

Rozliczenie delegacji – wzrost o ponad 26%

Obecna stawka diety w delegacji za krajowe podróże służbowe obowiązuje od 2013 roku i wynosi 30 zł. Podwyżka stawki delegacji za podróże służbowe ma wynosić 26%. Czyli ma wzrosnąć aż o 8 zł i wynosić 38 zł. Projekt rozporządzenia przewiduje także nowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej. Wzrost o 20% spowoduje zmianę z obecnych 6 zł do planowanych 7,60 zł. Oznacza to, że ryczałt za nocleg, który stanowi 150 proc. diety zostanie podwyższony z 45 zł do 57 zł.

Resort pracy proponując takie, a nie inne podwyżki podkreślił, że w uzasadnieniu do projektu uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r.

Przypomnijmy również, że zwrot kosztów noclegu odbywa się na podstawie udokumentowania rachunkiem. Jednakże nie może być wyższy za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli do 760 zł. Obecnie to 600 zł.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Czytaj  Dlaczego warto wysyłać zapytania ofertowe ?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika
jakzałożyćdziałalność
Rozliczenie delegacji – nowe stawki

Podróż służbowa zwolniona z podatku dochodowego

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS – do wysokości określonej w ww. rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 775 Kodeksu pracy.

Do wysokości diet i innych należności z tytułu podróży służbowej odwołują się także inne zwolnienia podatkowe z PIT, w tym:

  • zwolnione z podatku diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT),
  • zwolniony z podatku dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę.(PAP)

Warte uwagi: Urlop na żądanie – zasady

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Dlaczego warto wysyłać zapytania ofertowe ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co zyskujesz inwestując w spółki ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *