Urlop

Pracownikom świadczącym pracę w ramach stosunku pracy przysługuje określona przerwa w wykonywaniu pracy. Część z nich ma charakter płatny, a część niepłatny. Przerwy te wynikają zarówno z przepisów kodeksowych, jak i z innych przepisów z zakresu prawa pracy. Kodeks pracy swoim przepisami wskazuje różne sytuacje, kiedy pracownik nie wykonuje pracy a jednak za ten czas zachowuje prawo do wynagrodzenia. Najprostszym przykładem takiej sytuacji są przerwy w pracy. Jakie przerwy w świadczeniu obowiązków służbowych przewiduje kodeks pracy? Które z nich trzeba wliczać do czasu pracy, a które się pomija?

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Rozliczenie delegacji – nowe stawki

Przerwa w pracy – kodeks pracy

Najbardziej znanym rodzajem przerwy w pracy jest przerwa wynosząca 15 minut. Należy się pracownikom zatrudnionym na umowę i pracy, i jest wliczana do czasu pracy. Mówi o tym art. 134 Kodeksu pracy:

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy (art. 134 KP). Niestety, z tego artykułu wynika również, że przerwa w pracy 12-godzinnej, 10-godzinnej czy pracy stojącej również wynosi 15 minut.

Do dłuższej przerwy w pracy mają prawo pracownicy młodociani. Trwa ona 30 minut i przysługuje pod warunkiem, że dobowy wymiar czasu pracy młodocianego przekracza 4,5 godziny (art. 202 § 31 K.p.).

Warto również wspomnieć, że przerwa należy się pracownikowi w trakcie pracy. To oznacza, że nie można zrezygnować z przerwy w czasie pracy, aby przychodzić do pracy 15 minut później lub wychodzić z niej wcześniej. Co więcej, pracodawca ma prawo określić czas, w jakim pracownik może skorzystać z przerwy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zasady wystawiania faktury korygującej przez sprzedawcę
Czytaj  PCC a wyjście ze spółki - czy musisz zapłacić ?

Przerwa lunchowa

Zgodnie z art. 141 § 1 K.p. pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Tą dodatkową przerwę w pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę. Chodzi o sytuacje gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 141 § 2 K.p.).

W świetle powyższego pracodawca ma prawo wprowadzić dodatkową niepłatną przerwę. Może ona trwać nie dłużej niż 60 minut. Podczas niej pracownik nie wykonuje pracy, a którą poświęca na odpoczynek, posiłek lub swoje prywatne sprawy.

Przerwa w pracy
Płatna i niepłatna przerwa w pracy

Przerywany system czasu pracy

Inną kodeksową przerwą od pracy jest przerwa występująca w ramach przerywanego systemu czasu pracy. Na mocy art. 139 K.p., jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w ciągu doby. Nie może ona trwać dłużej niż 5 godzin. Przerwy tej nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju (art. 139 § 1 K.p.).

Pracodawca może też wprowadzić przerwę w pracy dla pracowników zatrudnionych przy pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie (art. 145 § 1 K.p.). Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy pracownika.

Warte uwagi: Grupa VAT – nowa kategoria podatnika

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Analiza SWOT - czym jest i kiedy ją stosować?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Czym się różnią odsetki podatkowe od ustawowych ?

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Podział faktoringu - zawiadomienie dłużnika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *