Sprzedajesz przez Internet ? cz 2

Sprzedajesz przez Internet ? cz 2 – Ten artykuł będzie kontynuacją artykułu ” Sprzedajesz przez Internet ? – To musisz wiedzieć ” Jak już wspomnieliśmy istnieją przepisy prawa stanowiące ABC sprzedaży przez Internet. Dotyczą one choćby zbierania i ochrony danych osobowych. Przede wszystkim także określają kiedy dane osobowe mogą zostać przekazane poza Polskę. Prawo określa także zasady stosowania e- mail marketingu. W tym artykule powiemy nieco więcej o samej sprzedaży poprzez stronę internetową. O odpowiedzialności dostawcy za szkodę jaki może wyrządzić produkt niebezpieczny.

Sprzedajesz przez Internet ? cz 2

Sprzedaż internetowa jest sprzedażą specyficzną. Przede wszystkim dlatego, że umowa jest zawierana na odległość, czyli jak mówi prawo bez obecności obu stron, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Taka umowa zawsze chroni w szczególny sposób konsumenta. Możemy zatem wykorzystać , np. elektroniczny formularz zamówienia, list seryjny drukowany lub elektroniczny, telefon. Do zawarcia umowy na odległość możliwe jest też wykorzystanie poczty elektronicznej.

Sprzedajesz przez Internet ? cz 2 –

Jakich informacji musisz udzielić kupującemu przed zawarciem umowy ?

Jakich informacji musisz udzielić kupującemu przed zawarciem umowy ?- Spójrz na listę poniżej

  • nazwie i siedzibie przedsiębiorstwa lub imieniu, nazwisku i adresie zamieszkania,
  • organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy i numerze pod którym został zarejestrowany,
  • istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
  • cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki oraz zasadach zapłaty
  • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
  • prawie odstąpienia od umowy,
  • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
  • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
  • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
  • klient musi także znać miejsce i sposób składania reklamacji
Czytaj  Młody przedsiębiorca ma prawo do błędu

Czytaj  W czym pomogą Ci KPI i czym są ?

Pamiętaj, że ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, daje klientowi możliwość odstąpienia od umowy na odległość bez podania przyczyny. Konsument na odstąpienie od umowy ma 10 dni od dnia wydania rzeczy. Jeżeli chodzi o usługę to termin liczymy od zawarcia umowy.

Aby zachować termin, wystarczy jeżeli klient wyśle pisemne oświadczenie przed upływem wyżej wymienionego terminu. Zastrzeganie w umowie że konsument może odstąpić od umowy za zapłatą odstępnego jest niezgodne z prawem Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, konsument nie może odstąpić od umowy gdy umowa dotyczy świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy czy usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

[ reblex id = ‘5676’]

Sprzedajesz przez Internet ? cz 2

Sprzedajesz przez Internet ? cz 2 – Uważaj co piszesz na stronie !

Moderator strony może odpowiadać zarówno karnie jak i na drodze powództwa cywilnego, jeśli za przyczyną treści umieszczonych na stronie internetowej komuś wyrządzi się krzywdę. Mówimy tutaj o tekstach powszechnie uważanych za obraźliwe, szerzących rasizm, nawołujących do antysemityzmu i innych.

W świetle przepisów kodeksu cywilnego kto wyrządza ze swojej winy szkodę drugiemu, zobowiązany jest ją naprawić (art. 415 kodeksu cywilnego), a dobra osobiste, takie jak m.in. wizerunek, cześć, twórczość naukowa oraz artystyczna pozostają pod ochroną prawa cywilnego.

Natomiast zgodnie z art. 212 § 1 i 2 kodeksu karnego, kto pomawia, za pomocą środków masowego komunikowania, inną osobę o postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu, lub rodzaju działalności podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czytaj  Przegląd oprogramowań dla e-commerce

Treści zaczerpnięte z innych źródeł

Jeśli na swojej stronie zamieszczasz treści zaczerpnięte z innych źródeł musisz pamiętać o podaniu źródła. Wyjątek stanowią wzmianki o aktualnych sprawach politycznych czy gospodarczych, ale tylko te pozbawione komentarzy i ocen.

[ reblex id = ‘5676’]

[ reblex id = ‘138’]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *