Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe w każdym terminie. Według zapisów prawa, można to zrobić, nie tylko jeden raz, ale więcej. Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest skomplikowaną procedurą. A zatem można ją bez problemu samodzielnie załatwić. Przedsiębiorca musi zatem złożyć odpowiedni dokument, do konkretnego miejsca. A następnie poczeka o otrzymanie decyzji. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się w jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą.

W jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą jak założyć działalność

W jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku. Odbywa się to na formularzu aktualizującym CEIDG-1 (jest to formularz służący do rejestracji firmy, jej zawieszenia oraz wznowienia). Za wniesienie wniosku nie trzeba uiścić opłaty. Przedsiębiorca musi pamiętać, aby własnoręcznie podpisać się na złożonym formularzu lub podpisać bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym podczas składania wniosku elektronicznie.

Co z zawieszeniem działalności gospodarczej do ZUS?

Przedsiębiorca, gdy zawiesi działalność gospodarczą nie ma obowiązku opłacania składek. Nie musi wysyłać wniosku o zawieszenie działalności do ZUS. ZUS otrzyma taką informację, ponieważ została mu ona przekazana przez organ ewidencyjny.

Co zrobić, jeśli wniosek o zawieszenie nie będzie zaakceptowany?

Najważniejsza zasada do składania wniosku jest taka, że przedsiębiorca nie musi w żaden sposób uzasadnić swojej decyzji. Ma do niej prawo i może zostać podjęta z różnych powodów. Jednakże organ ewidencyjny rozpatrujący wniosek nie ma obowiązku, aby go zaakceptować i przyjąć. W takim przypadku wydaje odmowę. Odmowa może być podjęta z powodów, takich jak:

  • jeśli formularz CEIDG nie jest wypełniony całościowo. Posiada jakieś braki lub błędy, których przedsiębiorca nie uzupełnił bądź poprawił do wskazanego terminu,
  • jeśli organ wydał prawomocnie zakaz wykonywania działalności gospodarczej, którą przedsiębiorca chce zawiesić.
W jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą jak założyć działalność

Jak się odwołać od odmowy zawieszenia działalności?

Przedsiębiorca może zaskarżyć odmowną decyzję do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeśli ono również wyda umowę to przedsiębiorców przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W sytuacji, gdy nie zakończy się sprawa dla przedsiębiorcy pozytywnie, czyli nie uzyska zgody na zawieszenie to musi prowadzić dalej swoją działalność.

Czytaj  Dofinansowanie na start firmy

Przeczytaj o: Kto wystawia fakturę ze stawką ZW?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co to jest “mały ZUS” i kto go może płacić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *