Kogo dotyczy wysługa lat W wielu sektorach gospodarki pozyskanie specjalistów nadal stanowi wyzwanie, co skłania firmy do szukania różnych sposobów na przyciągnięcie kandydatów. Poza wynagrodzeniem, przyciągają ich także dodatkowe korzyści, takie jak karty sportowe czy bilety do kina. Jednakże to głównie prywatne przedsiębiorstwa oferują tego rodzaju świadczenia. Jak sytuacja wygląda w sektorze publicznym?

Pracownicy sektora publicznego mogą liczyć na tzw. dodatki stażowe. Są wypłacane po określonym czasie pracy w danym zawodzie lub na konkretnym stanowisku. Dodatek za staż jest przyznawany różnym grupom zawodowym, w tym:

  • Urzędnikom,
  • Nauczycielom,
  • Policjantom,
  • Kolejarzom,
  • Strażakom,
  • Żołnierzom zawodowym,
  • Pracownikom służby zdrowia.

Przeczytaj również: Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek

W przypadku firm prywatnych przyznawanie dodatków jest dobrowolne i zależy od decyzji pracodawcy. Choć jeszcze kilka lat temu przedsiębiorcy chętnie stosowali ten mechanizm, to obecnie coraz częściej zastępują go innymi atrakcyjnymi świadczeniami.

Kogo dotyczy wysługa lat

Jak wyliczyć wysokość dodatku za staż?

Dodatek za staż przyznajemy na różnych zasadach, ale najczęściej stanowi on 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po pięciu latach pracy. Następnie stawka ta wzrasta o 1% za każdy kolejny rok stażu. Maksymalna stawka dodatku stażowego wynosi 20%, ale w przypadku służb mundurowych (np. policji, straży pożarnej, wojska) może sięgnąć nawet 35% po 35 latach pracy.

Przykładowo, urzędnikom państwowym przysługuje dodatek stażowy w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po pięciu latach pracy, a jego wartość rośnie o 1% za każdy kolejny rok, osiągając 20% po 20 latach. Podobne zasady obowiązują dla pracowników samorządowych, pielęgniarek czy kolejarzy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pracownicze Plany Kapitałowe - co to jest?

Nauczyciele otrzymują dodatek stażowy po czterech latach pracy, jednak w tym przypadku wynosi on 4% pensji i wzrasta o 1% za każdy rok, aż do 20% po 20 latach pracy.

Czytaj  Faktura wewnętrzna – dokument opodatkowania

W przypadku policjantów dodatek za staż przełożeni przyznają już po dwóch latach służby i stanowi 2% wynagrodzenia zasadniczego. Po 20 latach wzrasta o 2% rocznie, osiągając 32%, a maksymalna stawka to 35% po 35 latach. Żołnierzy traktujemy podobnie.

Kogo dotyczy wysługa lat ? Wysługa lat a ukończenie edukacji

Warto zaznaczyć, że podczas obliczania wymiaru urlopu uwzględnia się nie tylko czas pracy, ale również okres nauki. Po ukończeniu szkoły zawodowej dodaje się 3 lata, a po szkole średniej – 4 lata. Po ukończeniu studiów dodaje się 8 lat. Jednakże, przy obliczaniu wysługi lat w kontekście dodatku stażowego, okresu nauki niestety nie uwzględniamy.

To oznacza, że czasu poświęconego na edukację nie wliczamy do wysługi lat. Przy obliczaniu okresów pracy kwalifikujących do otrzymania dodatku, należy uwzględnić zarówno pracę w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Do wysługi lat wlicza się także okresy takie jak pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, służba wojskowa, prowadzenie gospodarstwa rolne, praca za granicą oraz wcześniejsze okresy zatrudnienia.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Profil zaufany

Warto zaznaczyć, że umowy cywilnoprawne (np. umowy o dzieło i umowy zlecenie) nie są wliczane do wysługi lat, a także czas prowadzenia działalności gospodarczej niezwiązaną z rolnictwem.Regenerate

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *