Umowa spółki cywilnej charakterystyka – jest prawnym porozumieniem między wspólnikami, którzy zobowiązują się wspólnie dążyć do osiągnięcia określonego celu gospodarczego poprzez określone działania, takie jak wprowadzanie wkładów. Umowa taka musi być sporządzona na piśmie zgodnie z przepisami prawa.

Umowa spółki cywilnej - charakterystyka

W umowie spółki cywilnej należy zawrzeć informacje o wspólnikach. A także nazwie i siedzibie spółki, zakresie jej działalności, obowiązkach wspólników, wysokości wkładów, okresie obowiązywania umowy, oraz sposobie podziału zysków i strat. Można też uwzględnić inne kluczowe kwestie, takie jak sposób reprezentacji spółki lub przyczyny rozwiązania spółki.

Umowa spółki cywilnej – charakterystyka -Wkłady

Wkład wspólnika możemy wnieść w formie mienia lub usług, Wkłady wszystkich wspólników mają równą wartość. Umowę spółki cywilnej możemy zawrzeć przez faktyczne działania wspólników, takie jak wprowadzenie wkładu pieniężnego lub pracy na rzecz spółki.

Ważne jest, że spółka cywilna nie ma zdolności prawnej, a jej przedsiębiorstwo działa na rachunek wspólników. Spółka cywilna nie może zatrudniać pracowników we własnym imieniu. Nie uznajemy jej za pracdaw

Aby założyć spółkę cywilną, należy sporządzić umowę spółki,. Potem zarejestrować ją w odpowiednich instytucjach, zgłosić wspólników do CEIDG i otworzyć rachunek bankowy spółki.

Członkostwo w spółce cywilnej może zakończyć się z różnych przyczyn. – Takich jak wystąpienie wspólnika, jego śmierć, upływ okresu umowy, osiągnięcie celu gospodarczego lub decyzja sądu.

Spółkę cywilną możemy rozwiązać na skutek ważnych powodów, które mogą być żądane przez wspólnika lub w przypadku ogłoszenia upadłości wspólnika.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Przymusowe umorzenie udziałów

Jeśli rozwiążemy spółkę majątek wspólników dzielimy Ewentualne długi spółki musimy spłacić przed podziałem majątku. Gdy spłacimy długi, pozostały majątek zostaje podzielony między wspólników. – W proporcjach określonych przez ich wkłady.

Czytaj  Przymusowe umorzenie udziałów

W ramach prowadzenia spraw spółki, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek działać w jej interesie. W zwykłych sprawach nie wymagających decyzji wspólników, wspólnik może działać samodzielnie. Jednak w przypadku sprzeciwu innych wspólników, decyzję muszą podjąć inni wspólnicy

Reprezentacja spółki cywilnej zależy od umowy lub uchwały wspólników, ale zazwyczaj każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę w zakresie swoich uprawnień.

Warto pamiętać, że wspólnicy spółki cywilnej ponoszą wspólną i solidarną odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Urlop rodzicielski – zmiany 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *