Podstawowe cech spółki komandytowej

Podstawowe cech spółki komandytowej Spółka komandytowa to forma organizacji przedsiębiorstwa, która ma zdolność prawna oraz uprawnienia do dokonywania czynności prawnych. To oznacza, że spółka może działać w swoim imieniu. Czyli nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, jak na przykład zatrudnianie pracowników, nabywanie nieruchomości i uczestniczenie w umowach pożyczki.

Ten model działalności jest szczególnie korzystny dla partnerów, z których jeden zaangażowany jest w zarządzanie spółką, podczas gdy drugi dostarcza kapitał finansowy.

Spółka komandytowa musi mieć co najmniej dwóch partnerów. Czyli komplementariusza, który ma nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki, oraz komandytariusza, który odpowiada tylko do wysokości swojego wkładu kapitałowego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zabezpieczenie umowy najmu
w środku

Podstawowe cech spółki komandytowej

Aby zarejestrować spółkę komandytową, konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  1. Podpisanie umowy spółki przez co najmniej dwóch partnerów, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi komandytariuszem.
  2. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Spółka komandytowa staje się formalnie istniejącą po zarejestrowaniu jej w KRS.

Należy zaznaczyć, że od lipca 2021 roku rejestrację spółki komandytowej można przeprowadzić wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub portalu S24.

Po rejestracji spółka musi dostarczyć dodatkowe informacje do urzędu skarbowego. Czyli numery rachunków bankowych, liczba pracowników, miejsce prowadzenia działalności i dane kontaktowe, w terminie 7 dni (dla ZUS) lub 21 dni (dla GUS i urzędu skarbowego) od daty rejestracji w KRS.

Należy pamiętać, że każdy przedsiębiorca otrzymuje numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer rejestracyjny REGON automatycznie podczas rejestracji w KRS. Informacja o nadaniu NIP może być przekazana do KRS w ciągu 3 dni.

Jeśli spółkę założymy przez portal S24 bez udziału notariusza. – To po rejestracji w KRS musi złożyć deklarację PCC-3 do urzędu skarbowego, aby uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych związanych z wniesieniem wkładów do spółki.

Czytaj  Zarobki w Polsce

Podstawowe cech spółki komandytowej Jeśli umowa spółki komandytowej zostanie zawarta przed notariuszem ?

To podatek ten pobierze notariusz i przekaże do urzędu skarbowego.

Umowa spółki komandytowej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Koniecznie musi objąć firmę i siedzibę spółki. Także przedmiot działalności, czas trwania, wkłady wspólników i ich wartość oraz sumę komandytową.

Firma spółki komandytowej to nazwa, pod którą prowadzimy działalność i to ta nazwa występuje w obrocie handlowym. Firma powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy wraz z dodatkiem “spółka komandytowa” lub “sp. k.”. Jeśli komplementariuszem jest osoba prawna, firma powinna zawierać pełną nazwę tej osoby prawnej wraz z “spółka komandytowa”.

Przy rejestracji spółki komandytowej nie trzeba oddzielnie zgłaszać jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Informacje o rejestracji zostaną przekazane automatycznie z KRS do ZUS, a każdy wspólnik odpowiada za własne ubezpieczenia społeczne.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Procent składany a lokaty oszczędnościowe i kredyty

W skrócie, spółka komandytowa to forma działalności gospodarczej, w której jeden partner ma pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki Natomiast inni partnerzy odpowiadają tylko do wysokości swoich wkładów. Rejestracja i prowadzenie takiej spółki wymaga spełnienia określonych formalności. Czyli zawarcie umowy, rejestracja w KRS i dostarczenie informacji do urzędów podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *