Badania psychotechniczne

Są sytuacje, gdy pracodawcy mają wątpliwości, na jakie badania lekarskie wysłać pracownika. Niektóre zawody wymagają szczególnych predyspozycji psychicznych od pracowników, którzy je wykonują. Muszą wykazać się nimi, by w sposób bezpieczny, profesjonalny i powtarzalny wykonywać swoje obowiązki. Ocenie tych predyspozycji służą badania psychotechniczne pracownika.

Badania psychotechniczne muszą wykonywać pracownicy lub kandydaci do pracy, którzy do wykonywania swoich obowiązków zawodowych potrzebują szczególnych cech psychicznych – między innymi pracownicy poruszający się samochodem w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. O konieczności posiadania aktualnych badań psychologicznych mówi artykuł 39 a ustawy:

Art.  39a.  [Warunki zatrudnienia kierowcy]

2)posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;
3)nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4)nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 

Badania psychotechniczne składają się z kilku etapów. Obejmują między innymi testy pisemne (np. testy na osobowość, uwagę, myślenie i koncentrację), testy z użyciem specjalistycznej aparatury oraz wywiad psychologiczny. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się kto musi je wykonywać.

Przeczytaj również: Zabezpieczenie kredytów i pożyczek

Co to jest psychotechnika?

Zgodnie z definicją, psychotechnika to dział psychologii zajmujący się przeprowadzaniem badań dotyczących pewnych cech psychicznych. Ich zadaniem jest stwierdzenie zdolności i przydatności kandydatów do wykonywania określonych zadań zawodowych oraz pełnienia konkretnych profesji i obejmowania wyznaczonych stanowisk. Tego typu badania przyjmują formę różnych testów psychotechnicznych.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kim jest przedstawiciel podatkowy ?

Kto musi wykonywać badania psychotechniczne?

Badania psychotechniczne muszą wykonywać:

 • pracownicy zatrudnieni na etacie kierowcy – dostawcy, kurierzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, a także samozatrudnieni wykonujący działalność w zakresie transportu drogowego. Wykonują oni badania psychotechniczne w myśl ustawy o transporcie drogowym. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Przekazuje się je pracodawcy, który wystawił skierowanie, a w przypadku osób samozatrudnionych należy mieć je przy sobie.
 • Pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach, którzy wykorzystują w swojej pracy samochód zarówno służbowy, jak i prywatny do celów służbowych. Przechodzą oni badania w myśl ustawy o służbie medycyny pracy.
Czytaj  Dobra osobiste – czym są i jak je chronić?

Wykonać je także muszą:

 • instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
 • operatorzy maszyn i urządzeń,
 • osoby wykonujące pracę na wysokości,
 • górnicy,
 • kierowcy zatrudnieni w firmach typu Uber czy Bolt,
 • motorniczy tramwaju,
 • operatorzy dźwigu, koparek, wózków widłowych, suwnic, ciężkich maszyn drogowych,
 • kandydaci na strażników miejskich,
 • pracownicy agencji ochrony,
 • sędziowie,
 • detektywi,
 • osoby sprzedające i wytwarzające materiały wybuchowe kandydaci,
 • kierowcy skierowani przez Policję, Prezydenta Miasta lub Starostę (osoby, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego lub które przekroczyły 24 punkty karne, czy też uczestniczyły w wypadku, w którym osoba została ranna lub poniosła śmierć).
Badania psychotechniczne – kto musi je posiadać?
Badania psychotechniczne – kto musi je posiadać?

Badania psychotechniczne – jak długo są ważne i kiedy trzeba je powtarzać?

Ważność badań psychotechnicznych jest ściśle określona przez prawo, a częstotliwość ich wykonywania zależy od wieku danego pracownika.  Testy należy powtarzać:

 • co 5 lat w przypadku osób poniżej 55. roku życia,
 • co  2 lata w przypadku osób w wieku 55–65 lat,
 • w każdym roku w przypadku osób powyżej 65. roku życia.

Skierowanie na badania psychotechniczne wystawia pracodawca lub lekarz (w szczególnych sytuacjach także policja lub inne organy). Można je także wykonać z własnej inicjatywy.

Badania psychotechniczne – co może grozić za ich brak?

Brak odpowiednich badań lekarskich dopuszczających pracownika jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym mandatem od 1000 do nawet 30 000 zł, jeżeli jednak doszłoby do wypadku śmiertelnego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Za niedopełnienie obowiązków, które mają tak poważne skutki jak ciężka choroba czy śmierć pracownika, pracodawcy grozi do 3 lat więzienia.

Warte uwagi: Refakturowanie – co to jest?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wcześniejsza spłata pożyczki – warto?
Czytaj  Działalność w formie spółki z o.o.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak zostać pielęgniarką w Niemczech ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *