W kontekście kryzysu uchodźczego na Ukrainie warto poruszyć kwestię wolontariatu pracowniczego. Wolontariat pracowniczy – co warto o nim wiedzieć ? To instytucja na mocy, której pracodawca wyraża zgodę na to, by pracownik poświęcał swoje godziny robocze na rzecz wolontariatu. Warto o tym wspomnieć zwłaszcza w kontekście kryzysu uchodźczego jaki dotyka obywateli Ukrainy. W obliczu tej tragedii wielu Polaków decyduje się poświęcić swój czas na pomoc Ukraińcom uciekającym przed okrucieństwem wojny, – Często właśnie kosztem swojej pracy zawodowej. Dlatego też warto pamiętać o wolontariacie pracowniczym.

Wolontariat pracowniczy - co warto o nim wiedzieć ?

Wolontariat pracowniczy – podstawa prawna

Wolontariat pracowniczy nie ma umocowania wprost w polskich przepisach. Jednak ogólne regulacje zawierają się w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r, Nr 96, poz.873 z późn. zm.). Odpowiednie zastosowania znajdziemy również w przepisach kodeksu cywilnego, jak również w określonych sytuacjach – w kodeksie pracy.

Co więcej sam pracodawca może skierować pracownika do określonej organizacji. Dzięki temu mamy pewność, że poświęcamy swój czas dla organizacji, która rzeczywiście niesie pomoc.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Rodzaje kredytów: kredyt konsolidacyjny

Warto wiedzieć, że wolontariat pracowniczy trwa tyle co dzień roboczy czyli 8 godzin pracy

Jakie są rodzaje wolontariatu ?

Wolontariat przybiera różne formy w zależności od jego zakresu działania, najczęstsze to:

  • akcyjny – konkretne działania realizowane w grupie podczas wydarzeń lub imprez, w tym akcje środowiskowe 
  • rodzinny – do grupy wolontariuszy włącza się także osoby niezatrudnione bezpośrednio przez pracodawcę, najczęściej osoby z rodzin wolontariuszy 
  • kompetencyjny – dzielenie się wiedzą i umiejętnościami pracowników z odbiorcami, usługi profesjonalistów wykonywane nieodpłatnie np. na rzecz organizacji społecznej. 
Czytaj  Etyka w zarządzaniu
Wolontariat pracowniczy - co warto o nim wiedzieć ?

Jak wdrożyć wolontariat pracowniczy w firmie ?

Wdrożenie wolontariatu pracowniczego jest niezwykle trudne, by nie rzec niemożliwe, bez przekonania do wolontariatu osób decyzyjnych w firmie. Jakich argumentów użyć, by uzyskać ich akceptację, a może nawet zachęcić do osobistego zaangażowania się w wolontariackie inicjatywy?
• Przedstawić rzetelną analizę kosztów i korzyści płynących z zaangażowania w wolontariat
• Odwołać się do przykładów innych firm z branży lub też wskazać potencjał kryjący się w byciu pionierem w tej
dziedzinie
• Pokazać przykłady członków wyższego szczebla menedżerskiego z innych firm – można skorzystać z materiałów informacyjnych firm już prowadzących działania wolontariackie, w których często wypowiadają się członkowie zarządów
• Wskazać możliwe formy zaangażowania się, zarówno w ramach projektów prowadzonych w samej firmie,jak też z udziałem innych firm

Jeśli chcesz wdrożyć wolontariat w swojej firmie najprościej jest przeprowadzić krótką ankietę w zespole. Zapytać jakim rodzajem aktywności w ramach wolontariatu byliby zainteresowani i Komu chcieliby pomóc? Przede wszystkim warto wiedzieć czy pracownicy mają jakieś obawy związane z wolontariatem. Ponad to warto też wiedzieć jaką motywacją kieruje się pracownik

Pisaliśmy także o innych rodzajach deklaracji PIT: PIT-39 – kogo dotyczy? PIT-36 – kogo dotyczy?

Czy wolontariat pracowniczy może przełożyć się na konkurencyjność Twojej firmy ?

Oczywiście, że Tak ! Wolontariat przede wszystkim wzmacnia zespół pracowniczy. Ludzie stają się bardziej kreatywni i bardziej zintegrowani. Wolontariat poprawia także wizerunek firmy i kreuje pozytywny PR – Dlatego tak wiele firm odpowiedzialnych społecznie wdraża u siebie wolontariat.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Rodzaje kredytów: kredyt konsolidacyjny

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Czytaj  Rodzaje kredytów: kredyt konsolidacyjny

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *