Odpowiedzialność materialna pracownika

Wysokie zaangażowanie pracownika to jedna z najważniejszych z punktu widzenia pracodawcy wartości. Z czego to wynika? Dobrze zmotywowany i zaangażowany w swoją pracę pracownik będzie wykonywał swoje zadania starannie i z prawdziwą pasją. Ponadto to właśnie od zaangażowania pracowników zależy w dużej mierze sukces firmy. Do motywowania pracowników służą benefity, czyli pozapłacowe dodatki motywacyjne. Powszechnie wiadomo, że im pracownik jest bardziej zmobilizowany do działania, tym staje się bardziej wydajny. Coraz częstszym rozwiązaniem, po które sięgają przedsiębiorcy jest system motywacyjny dla pracowników. Ich celem jest wynagradzanie pracowników za wykonywaną pracę. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Wirtualne biuro jako siedziba firmy

System motywacyjny – trochę teorii

System motywacyjny jest układem wzajemnie powiązanych instrumentów oddziaływania pracowników, których celem jest doprowadzenie do wzrostu efektywności pracy. Ponadto pomagają w integracji celów indywidualnych z celami przedsiębiorstwa.

Czynniki motywacyjne można podzielić na cztery podstawowe grupy:

  • Przymus pozaekonomiczny – obejmuje wszelkie nakazy, zakazy, polecenia, zalecenia oraz rady przełożonego oraz także własne zobowiązania przyjęte na siebie dobrowolnie, które zmuszają do określonego zachowania w organizacji;
  • Kompensata materialna;
  • Identyfikacja – uznanie wyższości celów organizacji nad celami własnymi,
  • Adaptacja – oczekiwanie na realizację celów przedsiębiorstwa zgodnie z własnymi upodobaniami.

Ponadto systemu motywacyjny składają się z bodźców płacowych i pozapłacowych. Te pierwsze polegają na przyznawaniu pracowników premii, nagród pieniężnych, opieki socjalnej czy dofinansowań do wyjazdów. Do bodźców pozapłacowych zaliczyć można wszelkiego rodzaju awanse, możliwości rozwoju czy uznanie społeczne.

System motywowania pracowników
System motywacyjny – jak nagradzać pracowników?

System motywacyjny – zasady

  1. Zasada konkretności – stosowanie precyzyjnych i jednolitych kryteriów oceny względem każdego pracownika.
  2. Indywidualizacji – podejście do każdego pracownika w sposób indywidualny, biorąc pod uwagę jego zakres obowiązków, posiadane kwalifikacje i predyspozycje.
  3. Kompleksowości – stosowanie zarówno pochwał za dobrą pracę, jak i nagan i krytycznych uwag w przypadku popełniania błędów przez pracowników.
  4. Systematyczności – stałe zauważanie i odnoszenie się do dokonań pracowników. Czynności wykonywane w ramach powierzanych mu zadań, powinieneś wzmacniać posiłkując się bodźcami i uwagami.
  5. Naukowości – doskonalenie metod motywowania pracowników, pogłębianie wiedzy kadr w zakresie socjologii zarządzania i psychologii.
Czytaj  Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pomysł na biznes – agencja ubezpieczeniowa

Finansowe sposoby motywacji

Zdecydowanie powszechniejsze są finansowe sposoby motywacji pracowników. Są bardziej usystematyzowanie, dzięki czemu pracownik dokładnie wie, na jakie dodatki motywacyjne może liczyć.

Nagroda – metoda, której celem jest wyłonienie najbardziej efektywnych pracowników i nagrodzenie ich dodatkowymi środkami finansowymi. Najlepszego pracownika można wybrać w drodze konkursu, np. na stworzenie najlepszego projektu.

Podwyżka – czyli stałe podniesienie wynagrodzenia. Jest to dobry sposób na docenienie długofalowej współpracy i zatrzymanie pracownika na dłużej.

Premia uznaniowa – zazwyczaj otrzymuje ją ten pracownik, który najlepiej pracuje. Nie jest ona zawarta w kontraktach, jej wysokość i częstotliwość otrzymywania zmienia się. Przy tym sposobie ocena przełożonego jest subiektywna, co niestety niesie ze sobą niebezpieczeństwo niesprawiedliwej ewaluacji pracowników.

Pozafinansowe sposoby motywacji

Wśród najczęściej stosowanych sposobów motywacyjnych dla pracowników jest darmowa opieka medyczna. Dzięki niej pracownicy mogą korzystać z prywatnych placówek leczniczych. Dodatkowo, niektórzy pracodawcy oferują również swoim pracownikom systemy karnetowe na siłownię lub do miejsc rekreacyjnych. Ponadto, aby zadbać o swoich pracowników, możesz zapewnić im zaplecze gastronomiczne. Dobrym sposobem na jego wprowadzenia są cykliczne dni zapewniające konkretny rodzaj przekąsek, np. owocowe czwartki.

Warte uwagi: Biznes sezonowy a formalności

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Faktoring a rodzaj kontrahenta

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Czytaj  Rodzaje kredytów: kredyt konsumencki

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pomysł na biznes – agencja ubezpieczeniowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *