System motywacyjny – jak nagradzać pracowników?

Wysokie zaangażowanie pracownika to jedna z najważniejszych z punktu widzenia pracodawcy wartości. Z czego to wynika? Dobrze zmotywowany i zaangażowany w swoją pracę pracownik będzie wykonywał swoje zadania starannie i z prawdziwą pasją. Ponadto to właśnie od zaangażowania pracowników zależy w dużej mierze sukces firmy. Do motywowania pracowników służą benefity, czyli pozapłacowe dodatki motywacyjne. PowszechnieCzytaj więcej ⟶