Sprzedaż do UE

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą, jako młody przedsiębiorca być może możesz liczyć na pomoc najbliższych. Pomoc ta często polega na użyczeniu przez nich nieruchomości, abyś mógł prowadzić w ich obrębie działania związane z Twoją firmą. Jak wiadomo, samodzielny wynajem biura generuje szereg wysokich kosztów. Zdarza się, że dla początkującego przedsiębiorcy przewyższają one nawet kwotę uzyskiwanego przychodu.

W tym miejscu przypominam o możliwości wynajęciu wirtualnego biura: Wirtualne biuro jako siedziba firmy

Wracając do tematu głównego – przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT są przede wszystkim odpłatne świadczenie usług oraz również odpłatna dostawa towarów. Jednakże prawo cywilne uwzględnia umowy cywilnoprawne, które mają nieodpłatny charakter. Przykładem tego rodzaju umów jest właśnie użyczenie. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć na czym polega nieodpłatne użyczenie lokalu i jakie wywołuje ono skutki na gruncie podatku VAT.

Umowa użyczenia

Umowa użyczenia ma charakter nieodpłatny. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego poprzez umowę użyczenia, użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas określony lub nieokreślony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Mam na myśli zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Jednakże po zakończeniu użyczenia, biorący musi oddać daną rzecz lub nieruchomość w stanie nienaruszonym, tzn. takim samym w jakim ją otrzymał. Ponadto podmiot użyczający nie zyskuje z tego tytułu żadnej korzyści majątkowej. Jest to umowa na zupełnie innych warunkach niż w przypadku umów najmu lub dzierżawy, ponieważ mają one odpłatny charakter.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym są zamówienia publiczne ?

Użyczenie a podatek od towarów i usług

Nieodpłatne używanie rzeczy wywołuje skutki na gruncie VAT wyłącznie dla oddającego w używanie. W myśl artykułu 19 ust. 1 ustawy o VAT z chwilą wykonania usługi lub dokonania nieodpłatnej dostawy towarów powstaje obowiązek podatkowy. Jednakże usługa użyczenia, kończy się w momencie zwrotu użyczonej ruchomości bądź nieruchomości. Zatem obowiązek podatkowy powstaje już po spełnieniu tego świadczenia, czyli po ustaniu umowy i zwrocie rzeczy. W przypadku umowy użyczenia podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług, który ponosi podatnik.

Czytaj  Ulga odsetkowa - kogo dotyczy?

W celu ustalenia, czy dane konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu, istotne jest ustalenie jego celu. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisuje się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, nie podlega ono opodatkowaniu od towarów i usług. Zatem jest to uzależnione od konkretnych okoliczności, jakie wprowadza dana sprawa.

Umowa użyczenia nieruchomości
Nieodpłatne użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Kiedy nieodpłatne użyczenie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

Nieodpłatne użyczenie nieruchomości może podlegać zatem opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki:

  1. użyczana nieruchomość to część przedsiębiorstwa podatnika,
  2. podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, lub wytworzenia tej nieruchomości lub jej części składowych,
  3. użyczona nieruchomość wykorzystywana jest do innych celów niż działalność gospodarcza podatnika. Mam na myśli, np. cele osobiste podatnika, członków jego rodziny lub pracowników. 

Jeśli nie dopełnisz choć jednego z powyższych warunków, użyczenie nieruchomości zostanie objęte koniecznością zapłaty podatku VAT.

Warte uwagi: Biznes sezonowy a formalności

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym są zamówienia publiczne ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Dostawco zwiększ swoją widoczność !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *